เชิญร่วมเปิดตัว กิจกรรมยกระดับมาตราฐานสถานประกอบการผลิตเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์ทางการแพทย์ พร้อมสมัครเข้าร่วมโครงการ FREE!!

เชิญร่วมเปิดตัว กิจกรรมยกระดับมาตราฐานสถานประกอบการผลิตเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์ทางการแพทย์ พร้อมสมัครเข้าร่วมโครงการ พร้อมสมัครเข้าร่วมโครงการเพื่อรับคำปรึกษาด้านการจัดทำมาตราฐานที่เกี่ยวกับเครื่องมือแพทย์ FREE!!

28-29 สิงหาคม 2563 ห้องศิริโพธิ์ โรงแรมศิริปันนา วิลลา รีสอร์ท แอนด์ สปา เชียงใหม่

รับฟังการบรรยาย หัวข้อ

ภาพรวมอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์และมาตราฐานสากลของสถานประกอบการเครื่องมือแพทย์ และเครื่องมือแพทย์

โดย หน่วยปฎิบัติการวิจัยเทคโนโลยีดิจิทัลการออกแบบและผลิตทางอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ณัฐพล จันทร์พาณิชย์

  • สิ่งที่ต้องรู้เพื่อเป็นสถานประกอบการเครื่องมือแพทย์
  • มาตราฐานสากลของสถานประกอบการเครื่องมือแพทย์ และเครื่องมือแพทย์
  • การทดสอบทางกลและทางชีววิทยาสำหรับเครื่องมือแพทย์ (Mechanical and Biological Tests)
  • การทดสอบทางไฟฟ้าสำหรับเครื่องมือแพทย์ (Active Medical Device Testing)
  • การทดสอบเครื่องมือแพทย์ประเภทซอฟแวร์ (Software Validation)

พิเศษสุด!!!

การให้คำปรึกษา (Industrial Clinic) ท้ายกิจกรรมทุกวัน โดย ดร.สุจินต์ วันชาติ หน่วยปฎิบัติการวิจัยเทคโนโลยีดิจิทัลการออกแบบและผลิตทางอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือตอบรับเข้าร่วมงานได้ที่ สภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่่

โทรศัพท์ : 0 5330 4346-7 โทรสาร : 0 5324 6353 Email : ftichiangmai@gmail.com (คุณอรทัย)

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

กิจกรรม CCA Academy หัวข้อ “การบริหารธุรกิจกับนักธุรกิจรุ่นใหม่”

เชิญชวนทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรม CCA Academy หลักสูตรฝึกอบรม “รู้เท่าทันเทคโนโลยียุคดิจิทัลสำหรับประชาช …

Read More →

งาน”Chiangmai Hall Open House”

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมงาน “Chiangmai Hall Open House” วันที่ 19 กันยายน 2566 ผู้แ …

Read More →

ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผังเมืองรวมในเขตจังหวัดเชียงใหม่

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผังเมืองรวมในเขตจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 2/25 …

Read More →

องค์กรเข้มแข็ง สมาชิกยั่งยืน ฟื้นเศรษฐกิจเชียงใหม่สู่ยุคดิจิตอล

Chiang Mai, Thailand

053 105 038

Cmchamber1977@Gmail.com

Working Hours

จันทร์ – ศุกร์ : 8.30 – 17.00

องค์กรเข้มแข็ง สมาชิกยั่งยืน ฟื้นเศรษฐกิจเชียงใหม่สู่ยุคดิจิตอล

Chiang Mai, Thailand

053 105 038

Cmchamber1977@Gmail.com

Working Hours

จันทร์ – ศุกร์ : 8.30 – 17.00

Chiang Mai Chamber of Commerce 2023. All Rights Reserved.