เชิญชวนผู้ที่สนใจ สมัครเข้าร่วมสัมมนาและสมัครเพื่อรับสิทธิเข้า โครงการ“เสริมศักยภาพและเร่งการฟื้นตัวของผู้ประกอบการหลังโควิด-19 ด้วยโปรแกรมอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ”

 ข่าวประชาสัมพั…

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ขอเชิญชวนสมาชิกเข้าร่วมรับฟังสัมมนา ในหัวข้อ ” เเนวทางฟื้นฟูกิจการของธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19 ” เพื่อเป็นแนวทางการแก้ไขปัญหาของธุรกิจ ที่ประสบปัญหาขาดสภาพคล่องทางการเงิน หรือ การยื่นคำขอฟื้นฟูกิจการ

📣 ข่าวประชาสัมพันธ์ …

ขอเชิญเข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตรยกระดับศักยภาพ SME ตามแนวทางการพัฒนาระบบผู้ให้บริการทางธุรกิจ 5 ภูมิภาคทั่วประเทศ รับสมัครจำกัดเพียง 25 ท่านต่อภูมิภาค กรุงเทพมหานคร 100 ท่าน วันที่ 10 กรกฎาคม 2563 ณ โรงแรมดิเอ็มพรส จังหวัดเชียงใหม่

สมัครออน์ไลน์ : http…

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ร่วมหารือแนวทางการดำเนินความร่วมมือระหว่างจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดใกล้เคียงกับประเทศในภูมิภาคยุโรป

เมื่อวันที่ 24 มิถุน…