หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่จัดสัมมนา ” เเนวทางฟื้นฟูกิจการของธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19 ” เพื่อเป็นแนวทางการแก้ไขปัญหาของธุรกิจ ให้กับสมาชิกหอการค้าฯ

ในวันที่ 22 กรกฎาคม 2563 หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่จัดการสัมมนา ในหัวข้อ ” เเนวทางฟื้นฟูกิจการของธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19 ” เพื่อเป็นแนวทางการแก้ไขปัญหาของธุรกิจ ที่ประสบปัญหาขาดสภาพคล่องทางการเงิน หรือ การยื่นคำขอฟื้นฟูกิจการ ให้กับสมาชิกหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ โดยได้รับเกียรติจาก นายไพบูลย์ เมฆมานะ ผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีจังหวัดเชียงใหม่ เป็นวิทยากรในการบรรยาย พร้อมด้วย นายวโรดม ปิฎกานนท์ ประธานหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ เป็นเกียรติในการกล่าวเปิดสัมมนา , รองศาสตราจารย์ ดร.นิสิต พันธมิตร
หัวหน้าศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,อาจารย์ ดร.วรธิดา ไชยปะ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการสถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, นายเจนกิจ สวัสดิโอ รองประธานหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ , นายวรพรรธน์ ชุติมา กรรมการเหรัญญิกหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ , นายสรนันท์ เศรษฐี กรรมการผู้ช่วยเหรัญญิกหอการค้าฯ , นางสาวพรพิมล ไฝปัน คณะอนุกรรมการเหรัญญิกหอการค้าฯ เเละ
นางสาวปิย์วรา สิริจิตราภรณ์ คณะอนุกรรมการเหรัญญิกหอการค้าฯ เข้าร่วมรับฟังการสัมมนา ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 สำนักงานหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสิน”CMRU Startup Pitching Contest 2024″

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสิน กิจกรรมแข่งขันประกวด Business Model “CMRU St ...
Read More →

เปิดตัวโชว์รูมเชียงแสง ไทรอัมพ์ เชียงใหม่

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมงานเปิดตัวโชว์รูมเชียงแสง ไทรอัมพ์ เชียงใหม่ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567 ห ...
Read More →

เปิดตัวการสถาปนาความสัมพันธ์เมืองมิตรภาพระหว่างเชียงใหม่ กับเมืองออสติน

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมงานเปิดตัวการสถาปนาความสัมพันธ์เมืองมิตรภาพระหว่างจังหวัดเชียงใหม่ ราชอ ...
Read More →