หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมประชุมกับผู้อำนวยการ TCEL และศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม

เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2563 นายวโรดม ปิฎกานนท์ ประธานหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย นางสาวชวนัสถ์ สินธุเขียว กรรมการรองเลขาธิการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมประชุมกับผู้อำนวยการ TCELและศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ . ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครพิงค์ และ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เพื่อความร่วมมือและส่งเสริมให้จังหวัดเชียงใหม่เป็นเมืองสุขภาพ Medicopolis ณ ห้องประชุม ศูนย์ความเป็นเลิศด้านสุขภาพ มช.

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสิน”CMRU Startup Pitching Contest 2024″

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสิน กิจกรรมแข่งขันประกวด Business Model “CMRU St ...
Read More →

เปิดตัวโชว์รูมเชียงแสง ไทรอัมพ์ เชียงใหม่

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมงานเปิดตัวโชว์รูมเชียงแสง ไทรอัมพ์ เชียงใหม่ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567 ห ...
Read More →

เปิดตัวการสถาปนาความสัมพันธ์เมืองมิตรภาพระหว่างเชียงใหม่ กับเมืองออสติน

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมงานเปิดตัวการสถาปนาความสัมพันธ์เมืองมิตรภาพระหว่างจังหวัดเชียงใหม่ ราชอ ...
Read More →