วิทยาลัยการเมืองการปกครอง ขอประชาสัมพันธ์หลักสูตร ไทยกับประชาคมอาเซียนในเศรษฐกิจการเมืองโลก รุ่นที่ 10

📣 วิทยาลัยการเมืองการปกครอง ขอประชาสัมพันธ์หลักสูตร ไทยกับประชาคมอาเซียนในเศรษฐกิจการเมืองโลก รุ่นที่ 10 โดยมีระยะเวลาเรียนประมาณ 8 เดือน เรียนทุกวันเสาร์ ระหว่างเวลา 09.00 – 16.00 น. ณ ห้องฝึกอบรม สถาบันพระปกเกล้า

✨👉🏻 เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม – 9 กันยายน 2563 ผ่านระบบรับสมัครออนไลน์ทางเว็บไซต์สถาบันฯ

📍ค่าธรรมเนียมการศึกษา ระหว่างการศึกษา 63,000.- บาทค่าศึกษาดูงานต่างประเทศในกลุ่มอาเซียน ประมาณ 39,000 บาท

(รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายนี้)

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมประชุมคณะกรรมการกำหนดราคาทรัพย์ในเขตจังหวัดเชียงใหม่

ประชุมคณะกรรมการกำหนดราคาทรัพย์ฯ

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมประชุมคณะกรรมการกำหนดราคาทรัพย์ในเขตจังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 31 พฤษภาคม ...
Read More →

YECX2 “บริบทหอการค้าเชียงใหม่ หอการค้าไทย และ YEC”

โครงการอบรมเพื่อพัฒนาผู้ประกอบการรุ่นใหม่ YECX2 “บริบทหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ หอการค้าไทย และ YEC” ...
Read More →

รับเกียรติบัตรคณะทำงานขับเคลื่อนสังคมคุณธรรม

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมเป็นวิทยากรบรรยาย “ภารกิจการดำเนินงานของหอการค้าจังหวัดและแนวทางก ...
Read More →