เงินบาทแข็งค่าขึ้น เหตุเกิดจากเงินดอลลาร์อ่อนค่า กระทบหลายประเทศ

นายสมคิด จาตุศรัีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี เผยถึงกรณีที่เงินบาทแข็งค่าขึ้นว่า เกิดจากการที่เงินดอลลาร์สหรัฐฯ อ่อนค่าลง ทำให้ค่าเงินของหลายๆ ประเทศแข็งค่าขึ้น รวมถึงค่าเงินบาท ซึ่งทุกประเทศต่างก็ได้รับผลกระทบ และได้ติดตามแนวทางการปรับปรุงการประกอบธุรกิจไทยของธนาคารโลก (Doing Business) โดยเฉพาะในเรื่องการปฏิรูปกฏหมาย ทำให้มีการตั้งทีมงานขึ้นมาดูแลการปฏิรูปกฏหมายดิจิทัล

ด้านนายกอบศักดิ์ ภูตระกูล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ที่ประชุมได้เตรียมจัดทำรายงาน Doing Business เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการประเมิณจากธนาคารโลกในช่วงกลางปีนี้ เพื่อให้อันดับดีขึ้นจากปีก่อนเพิ่มขึ้นถึง 20 อันดับและต้องรีบแก้ไขกระบวนกฏหมายต่างๆที่เกี่ยวข้อง

นายทศพร ศิริสัมพันธ์ สำนักงานคณะกรมการ พัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) กล่าวว่า อันดับจากปีก่อนที่เพิ่มขึ้นถึง 20 อันดับนั้น เราติด 1 ใน 2 ของประเทศที่มีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงเร็วที่สุด แต่การที่จะเข้าไปอยู่ในอันดับที่ 20 ถึง 10 นั้นจะเริ่มยากขึ้น แ่ต่ก็มีเกณท์ที่จะขึ้นอันดับใน 20 อันดับได้

ที่มา : MGR online

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมเป็นวิทยากรในเวทีเสวนาแนวทางส่งเสริมการดำเนินธุรกิจที่เคารพสิทธิมนุษยชนด้านแรงงาน

ร่วมเสวนา แนวทางส่งเสริมการดำเนินธุรกิจที่เคารพสิทธิมนุษยชนฯ

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมเป็นวิทยากรในเวทีเสวนาแนวทางส่งเสริมการดำเนินธุรกิจที่เคารพสิทธิมนุษยชน ...
Read More →
หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมประชุมคณะกรรมการกำหนดราคาทรัพย์ในเขตจังหวัดเชียงใหม่

ประชุมคณะกรรมการกำหนดราคาทรัพย์ฯ

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมประชุมคณะกรรมการกำหนดราคาทรัพย์ในเขตจังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 31 พฤษภาคม ...
Read More →

YECX2 “บริบทหอการค้าเชียงใหม่ หอการค้าไทย และ YEC”

โครงการอบรมเพื่อพัฒนาผู้ประกอบการรุ่นใหม่ YECX2 “บริบทหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ หอการค้าไทย และ YEC” ...
Read More →