บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) มีความประสงค์จะจ้างเหมาโดยวิธีสอบราคา

ข่าวประชาสัมพันธ์
บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) มีความประสงค์จะจ้างเหมาโดยวิธีสอบราคา
1. งานจ้างเหมาติดตั้ง Main Battry พื้นที่จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 2 ชุมสาย
2. งานจ้างเหมาติดตั้ง Main Battry พื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ จำนวน 5ชุมสาย
3. งานจ้างเหมาติดตั้ง Main Battry พื้นที่จังหวัดแพร่ และจังหวัดน่าน จำนวน 5ชุมสาย
4. งานจ้างเหมาติดตั้ง Main Battry พื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ และจำงหวัดชัยนาท จำนวน 3ชุมสาย
5. งานจ้างเหมาติดตั้ง Main Battry พื้นที่จังหวัดสุโขทัย , จังหวัดตาก และจังหวัดพิจิตร จำนวน 6 ชุมสาย
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.tot.co.th และเว็ปไซต์ www.gprocurement.com โทร 0-5396-3369

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสิน”CMRU Startup Pitching Contest 2024″

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสิน กิจกรรมแข่งขันประกวด Business Model “CMRU St ...
Read More →

เปิดตัวโชว์รูมเชียงแสง ไทรอัมพ์ เชียงใหม่

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมงานเปิดตัวโชว์รูมเชียงแสง ไทรอัมพ์ เชียงใหม่ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567 ห ...
Read More →

เปิดตัวการสถาปนาความสัมพันธ์เมืองมิตรภาพระหว่างเชียงใหม่ กับเมืองออสติน

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมงานเปิดตัวการสถาปนาความสัมพันธ์เมืองมิตรภาพระหว่างจังหวัดเชียงใหม่ ราชอ ...
Read More →