ขอเชิญทุกท่าน ให้ข้อคิดเห็นสำหรับการรับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม พ.ศ. …

? ขอเชิญทุกท่าน ให้ข้อคิดเห็นสำหรับรับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม พ.ศ. …

ด้วยกรมควบคุมโรค เปิดีับฟังความคิดเห็นผ่านเว็บไซด์ของสำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ทุกท่านสามารถมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 มาตรา 77 ก่อนที่จะมีการดำเนินการตามกระบวนการทางนิติบัญญัติต่อไป

? ขอเชิญทุกท่าน ร่วมแสดงความคิดเห็นได้ผ่านทางเว็บไซด์ของสำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม http://envoccsurvey.ddc.moph.go.th/laws/page_all.php วันที่ 8 พฤศจิกายน – 23 พฤศจิกายน 2561

? สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่

0 2590 3865 – 66 (นายทศพล เธียวิภาสวงศ์ สำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม)

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสิน”CMRU Startup Pitching Contest 2024″

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสิน กิจกรรมแข่งขันประกวด Business Model “CMRU St ...
Read More →

เปิดตัวโชว์รูมเชียงแสง ไทรอัมพ์ เชียงใหม่

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมงานเปิดตัวโชว์รูมเชียงแสง ไทรอัมพ์ เชียงใหม่ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567 ห ...
Read More →

เปิดตัวการสถาปนาความสัมพันธ์เมืองมิตรภาพระหว่างเชียงใหม่ กับเมืองออสติน

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมงานเปิดตัวการสถาปนาความสัมพันธ์เมืองมิตรภาพระหว่างจังหวัดเชียงใหม่ ราชอ ...
Read More →