คณะกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมโครงการ 1 ไร่ 1 แสน

          ในวันที่ 7 มิถุนายน 2561 นางวิภาวัลย์ วรพุฒิพงค์ ประธานหอการค้า ร่วมด้วยคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ได้เข้าร่วมโครงการ 1 ไร่ 1 แสน ภายใต้ความร่วมมือระหว่างกรมส่งเสริมสหกรณ์ หอการค้าไทยและสหกรณ์การเกษตร เสริมสร้างช่องทางการตลาดและพัฒนาผลิตภัณฑ์สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าสหกรณ์ เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับสหกรณ์การเกษตร  ณ บ้านเกษตรกร  นายณรงค์ กองเงิน 79/1หมู่ 3 ต.ป่าไผ่ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

โครงการหมู่บ้านปลอดการเผา

เปิดรับสมัครแล้ว วันนี้! -15 ธันวาคม 2566 โครงการหมู่บ้านปลอดการเผา (HAZE FREE REWARD) จากแนวคิด มอบ ...
Read More →

ครบรอบ 20 ปี วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมงานครบรอบ 20 ปี วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วั ...
Read More →

ประชุมการติดตามและวิเคราะห์ผลการจัดการศึกษาฯ

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ “การติดตามและวิเคราะห์ผลการจัดการศึกษาตามพระราชบัญ ...
Read More →