หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ เปิดงานภายใต้โครงการChiang Mai Talent Marching Band Show for Tourism 2020

     หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับสำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ และ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กำหนดจัด โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงดนตรี โดยจัดกิจกรรมการแสดงวงโยธวาธิต หรือ Chiang Mai Talent Marching Band Show for Tourism 2020

    โดยกำหนดจัดในทุกวันอาทิตย์ ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์-เดือนมีนาคม 2563 เเละจัดให้มีพิธีเปิดในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ข่วงอนุสาวรีย์สามกษัตริย์

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

กิจกรรม CCA Academy หัวข้อ “การบริหารธุรกิจกับนักธุรกิจรุ่นใหม่”

เชิญชวนทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรม CCA Academy หลักสูตรฝึกอบรม “รู้เท่าทันเทคโนโลยียุคดิจิทัลสำหรับประชาช …

Read More →

งาน”Chiangmai Hall Open House”

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมงาน “Chiangmai Hall Open House” วันที่ 19 กันยายน 2566 ผู้แ …

Read More →

ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผังเมืองรวมในเขตจังหวัดเชียงใหม่

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผังเมืองรวมในเขตจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 2/25 …

Read More →