กิจกรรมการออกกำลังกาย

กิจกรรมข่าวสารการออกกำลังกาย ของชาวเชียงใหม่ มีการจัดขึ้นทุก อังคารที่สองของเดือน เช่น 14 มกราคมที่ผ่าน โดยทางเทศบาลนครเชียงใหม่ เป็นผู้จัดการ สถานที่ในแต่ละครั้งอาจมีการเปลี่ยนแปลง โดยปกติจะจัดที่ สนามกีฬาสมโภช 700 ปีเนื่องจากมีพื้นที่ขนาดใหญ่ และเป็นแหล่งออกกำลังกายที่สำคัญของชาวเชียงใหม่ มีที่จอดรถที่เพียงพอ เหมาะสมต่อการใช้เป็นพื้นที่ในการจัดงาน

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสิน”CMRU Startup Pitching Contest 2024″

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสิน กิจกรรมแข่งขันประกวด Business Model “CMRU St ...
Read More →

เปิดตัวโชว์รูมเชียงแสง ไทรอัมพ์ เชียงใหม่

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมงานเปิดตัวโชว์รูมเชียงแสง ไทรอัมพ์ เชียงใหม่ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567 ห ...
Read More →

เปิดตัวการสถาปนาความสัมพันธ์เมืองมิตรภาพระหว่างเชียงใหม่ กับเมืองออสติน

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมงานเปิดตัวการสถาปนาความสัมพันธ์เมืองมิตรภาพระหว่างจังหวัดเชียงใหม่ ราชอ ...
Read More →