สัญจรการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศผ่านพิธีสารมาดริด

? ด้วยกรมทรัพย์สินทางปัญญาร่วมกับองค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก (World Intellectual Property Organization: WIPO) กำหนดจัดสัมมนาสัญจรการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศผ่านพิธีสารมาดริด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความตระหนักรู้และให้ให้กับผู้ประกอบการและผู้ส่งออกของไทยเกี่ยวกับการรับความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าต่างประเทศผ่านพิธีสารมาดริด

?วันที่ 22 กรกฎาคม 2562 เวลา 9.00 – 16.30 น. ณ โรงแรม เลอ เมอริเดียน จังหวัดเชียงใหม่

​ในการนี้ กรมทรัพย์สินทางปัญญา ขอเรียนเชิญท่านหรือผู้แทนเข้าร่วมการสัมมนาดังกล่าว
ทั้งนี้สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ตาม QR Code
ที่ปรากฏ และขอได้โปรดแจ้งชื่อให้กรมทรัพย์สินทางปัญญาทราบภายในวันที่ 15 กรกฎาคม 2562

?สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมได้ที่ https://forms.gle/VndYdotaomVmp5Em6

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

Soft Power Connext at Chiang Mai Design Week 2023

Soft Power Connext at Chiang Mai Design

 #ผู้ประกอบการเชียงใหม่ห้ามพลาดขอเชิญมาม่วนจอยกับงาน Soft Power Connext at Chiang Mai Design Week 20 ...
Read More →

อบรม “Clubhor Privilege Shop”

🚨ประชาสัมพันธ์สำหรับสมาชิกหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่🚨 หากคุณกำลังมองหาและมีความต้องการเพิ่มช่องทางการต ...
Read More →

หลักสูตร TFRS for NPAEs และเจาะลึกปัญหาภาษีเงินได้นิติบุคคล

สภาวิชาชีพบัญชีฯ สำนักงานสาขาเชียงใหม่ ขอเรียนเชิญสมัครเข้าร่วมสัมมนา ในเดือนกันยายน 2566 จำนวน 2 หล ...
Read More →