สัญจรการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศผ่านพิธีสารมาดริด

? ด้วยกรมทรัพย์สินทางปัญญาร่วมกับองค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก (World Intellectual Property Organization: WIPO) กำหนดจัดสัมมนาสัญจรการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศผ่านพิธีสารมาดริด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความตระหนักรู้และให้ให้กับผู้ประกอบการและผู้ส่งออกของไทยเกี่ยวกับการรับความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าต่างประเทศผ่านพิธีสารมาดริด

?วันที่ 22 กรกฎาคม 2562 เวลา 9.00 – 16.30 น. ณ โรงแรม เลอ เมอริเดียน จังหวัดเชียงใหม่

​ในการนี้ กรมทรัพย์สินทางปัญญา ขอเรียนเชิญท่านหรือผู้แทนเข้าร่วมการสัมมนาดังกล่าว
ทั้งนี้สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ตาม QR Code
ที่ปรากฏ และขอได้โปรดแจ้งชื่อให้กรมทรัพย์สินทางปัญญาทราบภายในวันที่ 15 กรกฎาคม 2562

?สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมได้ที่ https://forms.gle/VndYdotaomVmp5Em6

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสิน”CMRU Startup Pitching Contest 2024″

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสิน กิจกรรมแข่งขันประกวด Business Model “CMRU St ...
Read More →

เปิดตัวโชว์รูมเชียงแสง ไทรอัมพ์ เชียงใหม่

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมงานเปิดตัวโชว์รูมเชียงแสง ไทรอัมพ์ เชียงใหม่ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567 ห ...
Read More →

เปิดตัวการสถาปนาความสัมพันธ์เมืองมิตรภาพระหว่างเชียงใหม่ กับเมืองออสติน

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมงานเปิดตัวการสถาปนาความสัมพันธ์เมืองมิตรภาพระหว่างจังหวัดเชียงใหม่ ราชอ ...
Read More →