ประชาสัมพันธ์ การสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน สำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 6

? สำนักงาน ก.พ.ร. ได้ดำเนินการจัดการศึกษาอบรมหลักสูตรการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน สำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 6 เพื่อมุ่งเน้นและส่งเสริมให้ผู้บริหารที่ได้เข้ารับการศึกษาอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารประเทศ เพื่อประโยชน์ของประชาชน

? ระยะเวลาการรับสมัคร 7 พ.ย. 61 – 20 ก.พ. 62

สมัครได้ที่ http://igpthai.org/GGSD6/file/No2.pdf หนังสือยินยอมจากหัวหน้าหน่วยงาน http://igpthai.org/GGSD6/file/No3.pdf

? ระยะเวลาการฝึกอบรม 9 มีนาคม – 30 กันยายน 2562 (เฉพาะวันเสาร์) เวลา 09.00-16.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงาน ก.พ.ร. ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ (แจ้งวัฒนะ)

? สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สำนักงาน ก.พ.ร. http://www.igpthai.org/

เบอร์โทร 0 2141 9021, 09 8624 1559

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

อบรม “Clubhor Privilege Shop”

🚨ประชาสัมพันธ์สำหรับสมาชิกหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่🚨 หากคุณกำลังมองหาและมีความต้องการเพิ่มช่องทางการต ...
Read More →

หลักสูตร TFRS for NPAEs และเจาะลึกปัญหาภาษีเงินได้นิติบุคคล

สภาวิชาชีพบัญชีฯ สำนักงานสาขาเชียงใหม่ ขอเรียนเชิญสมัครเข้าร่วมสัมมนา ในเดือนกันยายน 2566 จำนวน 2 หล ...
Read More →
หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมต้อนรับ คณะเอกอัครราชทูตหญิง ประจำประเทศไทย

ต้อนรับคณะเอกอัครราชทูตหญิง ประจำประเทศไทย

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมต้อนรับ คณะเอกอัครราชทูตหญิง ประจำประเทศไทย วันที่ 1 ธันวาคม 2566 ผู้แท ...
Read More →