ประชาสัมพันธ์การรับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม พ.ศ. …

? งานประชาสัมพันธ์การรับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม พ.ศ. …

ด้วยกรมควบคุมโรค เปิดรับฟังความคิดเห็นผ่านเว็บไซด์ของสำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ทุกท่านสามารถมีส่นร่วมในการแสดงความคิดเห็น สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 มาตรา 77 ก่อนที่จะมีการดำเนินการตามกระบวนการทางนิติบัญญัติต่อไป

กรมควบคุมโรค ขอเชิญทุกท่าน ร่วมแสดงความคิดเห็นได้ผ่านทางเว็บไซด์ของสำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม http://envoccsurvey.ddc.moph.go.th/laws/page_all.php

? แสดงความคิดเห็นได้ตั้งแต่วันที่ 8 พฤศจิกายน -23 พฤศจิกายน 2561

จึงเรียนมาเพื่อทราบและโปรดพิจารณาประชาสัมพันธ์ และขอความร่วมมือให้ข้อคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อมต่อไป

? สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

0 2590 3865-66 (นาย ทศพล เธียรวิภาสวงค์)

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

วันที่ 16 พฤษภาคม 2567 หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับผู้ประกอบการรุ่นใหม่ YEC หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ จัดพิธีเปิดและปฐมนิเทศ โครงการอบรมเพื่อพัฒนาผู้ประกอบการรุ่นใหม่ Young Entrepreneur Chiangmai Chamber of Commerce 2567 รุ่นที่ 12 YECX2 ณ โรงเเรมเเชงกรี-ลา เชียงใหม่

พิธีเปิดและปฐมนิเทศ โครงการอบรมเพื่อพัฒนาผู้ประกอบการรุ่นใหม่ YECX2

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ จัดพิธีเปิดและปฐมนิเทศ โครงการอบรมเพื่อพัฒนาผู้ประกอบการรุ่นใหม่ YECX2 วันท ...
Read More →
หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมการประชุมใหญ่หอการค้าภาค 5 ภาค ประจำปี 2567

ประชุมใหญ่หอการค้าภาค 5 ภาค ประจำปี 2567

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมการประชุมใหญ่หอการค้าภาค 5 ภาค ประจำปี 2567 ระหว่างวันที่ 11 – 13 พฤษภา ...
Read More →
กาล่าดินเนอร์ ครบรอบ 40 ปี สภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่

กาล่าดินเนอร์ ครบรอบ 40 ปี สภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมงาน “กาล่าดินเนอร์ ครบรอบ 40 ปี สภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่&#82 ...
Read More →