เชิญชวนร่วมกิจกรรมวิถีชุมชนสีเขียว (Green Community)

? เชิญชวนร่วมกิจกรรม วิถีชุมชนสีเขียว (Green Community) ซึ่งจัดขึ้นเพื่อให้ความรู้และทำกิจกรรม ปลูกฝังการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและอัตลักษณ์ของชุมชนท้องถิ่น  รวมทั้งเป็นการส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้นอกห้องเรียนให้แก่ผู้ร่วมกิจกรรมที่จะได้ลงมือทำจริง และสร้างประสบการณ์ใหม่

ซึ่งภายในงานมีกิจกรรมต่างๆ มากมาย อาทิเช่น กิจกรรมดำนาปลูกข้าว กิจกรรม Workshop เตรียมดินเพาะปลูก กิจกรรม Workshop ปั้นดิน และกิจกรรมอื่นๆอีกมากมาย

?กิจกรรมวิถีชุมชนสีเขียว (Green Community) จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 27-28 ตุลาคม 2561 ณ ศูนย์การค้าพรอมเมนาดา เชียงใหม่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสิน”CMRU Startup Pitching Contest 2024″

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสิน กิจกรรมแข่งขันประกวด Business Model “CMRU St ...
Read More →

เปิดตัวโชว์รูมเชียงแสง ไทรอัมพ์ เชียงใหม่

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมงานเปิดตัวโชว์รูมเชียงแสง ไทรอัมพ์ เชียงใหม่ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567 ห ...
Read More →

เปิดตัวการสถาปนาความสัมพันธ์เมืองมิตรภาพระหว่างเชียงใหม่ กับเมืองออสติน

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมงานเปิดตัวการสถาปนาความสัมพันธ์เมืองมิตรภาพระหว่างจังหวัดเชียงใหม่ ราชอ ...
Read More →