สรุปความคืบหน้าโครงการผลักดันที่สำคัญของ หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่

        

                                       สรุปความคืบหน้าโครงการผลักดันที่สำคัญของหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่

 

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ในสมัยการบริหารงานสมัยที่ 20-21 ได้เล็งเห็นประเด็นเร่งด่วนที่ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาเศรษฐกิจภาคเหนือในภาพรวม ที่ได้ผลักดันและ ขอรัฐบาลได้เร่งรัดดำเนินโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่สำคัญดังนี้
  1. การผลักดันสนามบินแห่งเดิม และบริเวณโดยรอบ
  2. การผลักดันการก่อสร้างสนามบินใหม่
  3. การผลักดันโครงการมอเตอร์เวย์เชียงใหม่-เชียงราย
  4. การผลักดันโครงการขนส่งมวลชน

 * อ่านรายละเอียดความคืบหน้าของแต่ละโครงการ                                                                                                          ? คลิก  http://bit.ly/2rIf0GD

 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

ไม่พลาดข่าวสารกิจกรรมที่พัฒนาต่อยอดธุรกิจของคุณ
ติดตาม! เพจหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ติดดาว ตั้ง SEE FIRST หรือ เห็นโพสต์ก่อน
และเพิ่ม! Line@ : @eli8851q

 

 

 

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมเป็นวิทยากรในเวทีเสวนาแนวทางส่งเสริมการดำเนินธุรกิจที่เคารพสิทธิมนุษยชนด้านแรงงาน

ร่วมเสวนา แนวทางส่งเสริมการดำเนินธุรกิจที่เคารพสิทธิมนุษยชนฯ

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมเป็นวิทยากรในเวทีเสวนาแนวทางส่งเสริมการดำเนินธุรกิจที่เคารพสิทธิมนุษยชน ...
Read More →
หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมประชุมคณะกรรมการกำหนดราคาทรัพย์ในเขตจังหวัดเชียงใหม่

ประชุมคณะกรรมการกำหนดราคาทรัพย์ฯ

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมประชุมคณะกรรมการกำหนดราคาทรัพย์ในเขตจังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 31 พฤษภาคม ...
Read More →

YECX2 “บริบทหอการค้าเชียงใหม่ หอการค้าไทย และ YEC”

โครงการอบรมเพื่อพัฒนาผู้ประกอบการรุ่นใหม่ YECX2 “บริบทหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ หอการค้าไทย และ YEC” ...
Read More →