การประชุมหารือร่วมกับผู้บริหารหอการค้าต่างประเทศในประเทศไทย

 

คุณกลินท์ สารสิน ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ประชุมหารือร่วมกับผู้บริหารหอการค้าต่างประเทศในประเทศไทย นำโดย คุณสแตนลีย์ คัง ประธานหอการค้าร่วมต่างประเทศไทยในประเทศไทย โดยในที่ประชุมมีการแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรฐกิจในองค์รวม ดังนี้ ประเด็นแรก คือ การแก้ไข พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว ซึ่งทางหอการค้าต่างประเทศฯ เสนอให้มีการปรับแก้บางมาตราให้สอดคล้องกับบริบทสังคมในปัจจุบันมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะการเปิดเสรีภาคบริการ ประเด็นถัดมาคือ ความยากง่ายในการดำเนินธุรกิจ (Ease of Doing Business) โดยทางผู้บริหารหอการค้าต่างประเทศฯ แสดงข้อกังวลในเรื่องของขั้นตอนการดำเนินการขอใบอนุญาตทำงานที่มีความซับซ้อน ซึ่งสภาหอการค้าฯ ได้ดำเนินการผลักดันและแจ้งให้หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องทราบและแก้ไขแล้ว เช่น การลดขั้นตอนการขอใบอนุญาตทำงานลง


ซึ่ง BOI ได้จัดตั้งศูนย์บริการบุคลากรทักษะสูง (STC) เพื่ออำนวยความสะดวกในการขอใบอนุญาตทำงานให้จบในขั้นตอนเดียว การประชุมเมื่อวานนี้ นับเป็นโอกาสอันดี ที่ผู้แทนสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย และหอการค้าร่วมต่างประเทศ ได้มาพบปะพูดคุยหารือกัน เพื่อแก้ไขอุปสรรคต่างๆ ในการดำเนินธุรกิจ และร่วมกันขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไปพร้อมกัน

 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

ไม่พลาดข่าวสารกิจกรรมที่พัฒนาต่อยอดธุรกิจของคุณ
ติดตาม! เพจหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ติดดาว ตั้ง SEE FIRST หรือ เห็นโพสต์ก่อน
และเพิ่ม! Line@ : @eli8851q

 

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมประชุมคณะกรรมการกำหนดราคาทรัพย์ในเขตจังหวัดเชียงใหม่

ประชุมคณะกรรมการกำหนดราคาทรัพย์ฯ

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมประชุมคณะกรรมการกำหนดราคาทรัพย์ในเขตจังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 31 พฤษภาคม ...
Read More →

YECX2 “บริบทหอการค้าเชียงใหม่ หอการค้าไทย และ YEC”

โครงการอบรมเพื่อพัฒนาผู้ประกอบการรุ่นใหม่ YECX2 “บริบทหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ หอการค้าไทย และ YEC” ...
Read More →

รับเกียรติบัตรคณะทำงานขับเคลื่อนสังคมคุณธรรม

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมเป็นวิทยากรบรรยาย “ภารกิจการดำเนินงานของหอการค้าจังหวัดและแนวทางก ...
Read More →