สัมนา”การค้าขายแดนของภาคเหนือของไทยและกลุ่มประเทศ GMS ท่ามกลางเทคโนโลยีในปัจจุบัน”

ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคเหนือ ได้มีการจัดสัมมนาเกี่ยวกับกลุ่มอนุภูมิภาค Greater Mekong Subregion (GMS) ในหัวข้อ “การค้าชายแดนของภาคเหนือของไทยและกลุ่มประเทศ GMS ท่ามกลางเทคโนโลยีในปัจจุบัน”

ในวันจันทร์ที่ 7 พฤษภาคม 2561 เวลา 13.30-16.30 น. ณ ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคเหนือ จ.เชียงใหม่

โดยได้รับเกียรติจากคุณพัฒนา สิทธิสมบัติ ประธานคณะกรรมการสี่เหลี่ยมเศรษฐกิจ และอาจารย์จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงมาบรรยายและเสวนาในประเด็นดังกล่าว

จึงขอเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมฟังการสัมมนาครั้งนี้ เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการค้าและการลงทุนในกลุ่ม GMS

แจ้งความประสงค์เข้าร่วมงานหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

อวิกา โทร 053-931167

อีเมล AwikaB@gmail.com 

ภายในวันที่ 30 เมษายน 2561 ค่ะ (ไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมการสัมมนา)

 

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

CCA Academy

กิจกรรม CCA Academy หัวข้อ “ตุ๊กตาชนเผ่ามูลค่าสูง”

เชิญชวนทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรม CCA Academy หลักสูตรฝึกอบรม “รู้เท่าทันเทคโนโลยียุคดิจิทัลสำหรับประชาช …

Read More →
หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมงานเฉลิมฉลองฉลองครบรอบ 74 ปี แห่งการสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีน

งานเฉลิมฉลองฉลองวันชาติจีน

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมงานเฉลิมฉลองฉลองครบรอบ 74 ปี แห่งการสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีน วันที่ 25 …

Read More →
หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ต้อนรับคณะผู้บริหารโครงการ พันธุ์ทิพย์ ไลฟ์สไตล์ ฮับ

ต้อนรับ พันธุ์ทิพย์ ไลฟ์สไตล์ ฮับ

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ต้อนรับคณะผู้บริหารโครงการ พันธุ์ทิพย์ ไลฟ์สไตล์ ฮับ วันที่ 25 กันยายน 2566 …

Read More →