มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิต ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ กำหนดเปิดขายใบสมัครและเปิดรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิต ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ในหลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาศาสตร์พระราชา และหลักสุตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาศาสตร์พระราชา ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 25 เมษายน 2561

 

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมประชุมคณะกรรมการกำหนดราคาทรัพย์ในเขตจังหวัดเชียงใหม่

ประชุมคณะกรรมการกำหนดราคาทรัพย์ฯ

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมประชุมคณะกรรมการกำหนดราคาทรัพย์ในเขตจังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 31 พฤษภาคม ...
Read More →

YECX2 “บริบทหอการค้าเชียงใหม่ หอการค้าไทย และ YEC”

โครงการอบรมเพื่อพัฒนาผู้ประกอบการรุ่นใหม่ YECX2 “บริบทหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ หอการค้าไทย และ YEC” ...
Read More →

รับเกียรติบัตรคณะทำงานขับเคลื่อนสังคมคุณธรรม

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมเป็นวิทยากรบรรยาย “ภารกิจการดำเนินงานของหอการค้าจังหวัดและแนวทางก ...
Read More →