งานสัมมนา ฟรี!!! ที่ไม่ควรพลาด “Medical and Wellness Cluster” ในวันศุกร์ที่ 27 เมษายน 2561

งานสัมมนา ฟรี!!! ที่ไม่ควรพลาด หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับ วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดการอบรมพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการดิจิทัลของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบนให้ก้าวสู่ Super Cluster ด้านดิจิทัล Thailand 4.0 ภายใต้โครงการ Innovation Cluster 4.0

ขอเรียนเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมอบรม ในวันศุกร์ที่ 27 เมษายน 2561 เวลา 08.30-16.00 น. ณ โรงแรมฮาโมไนซ์ จังหวัดเชียงใหม่

? ลงทะเบียนเข้าร่วมอบรม คลิก! http://goo.gl/forms/ZawVCfPTARQkmyfb2

ในหัวข้อการอบรมดังนี้
✏หัวข้อ “นวัตกรรมแห่งอนาคตรองรับสังคมผู้สูงอำยุ และผู้เกษียณ” โดย ผศ.ดร.ณพศิษฏ์ จักรพิทักษ์ คณบดีวิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
✏หัวข้อ “Smart Home & Smart Living สำหรับผู้สูงวัย และเทคโนโลยีในการดูแลสุขภาพ เพื่อการดำรงชีวิตอิสระ” โดย ผศ.ดร. สุภาวดี พุฒิหน่อย รองหัวหน้าภาควิชากิจกรรมบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผศ.ดร. สุจิตรพร เลอศิลป์ อาจารย์ประจำภาควิชากิจกรรมบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
✏หัวข้อ “ระบบ Smart Home และ Medical Technology สู่การเชื่อมต่อเพื่อติดตามและเฝ้าระวัง Surveillance System” โดย คุณปิยะ นันตาฤทธานนท์
✏หัวข้อ “เทคโนโลยีสมัยใหม่สำหรับการตรวจทางปฏิบัติการ (Marketing technology) เทคโนโลยีในตรวจวินิจฉัย เทคโนโลยีธุรกิจเครื่องมือแพทย์”” โดย อ. ดร.รุจิเรข ไชยวงษา

? ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
โทร. 081-6819520 (คุณกันต์กนิษฐ์)

080-1278926 (คุณวีระพงศ์)
www.icdi.cmu.ac.th

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

ไม่พลาดข่าวสารกิจกรรมที่พัฒนาต่อยอดธุรกิจของคุณ
ติดตาม! เพจหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ติดดาว ตั้ง SEE FIRST หรือ เห็นโพสต์ก่อน
และเพิ่ม! Line@ : @eli8851q

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสิน”CMRU Startup Pitching Contest 2024″

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสิน กิจกรรมแข่งขันประกวด Business Model “CMRU St ...
Read More →

เปิดตัวโชว์รูมเชียงแสง ไทรอัมพ์ เชียงใหม่

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมงานเปิดตัวโชว์รูมเชียงแสง ไทรอัมพ์ เชียงใหม่ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567 ห ...
Read More →

เปิดตัวการสถาปนาความสัมพันธ์เมืองมิตรภาพระหว่างเชียงใหม่ กับเมืองออสติน

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมงานเปิดตัวการสถาปนาความสัมพันธ์เมืองมิตรภาพระหว่างจังหวัดเชียงใหม่ ราชอ ...
Read More →