หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูง การเสริมสร้างสังคมสันติสุข รุ่นที่ 9

หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูง การเสริมสร้างสังคมสันติสุข รุ่นที่ 9 ปีการศึกษา พ.ศ. 2561 – 2562

         สำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาล สถาบันพระปกเกล้า เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้ารับ การศึกษาอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการเสริมสร้างสังคมสันติสุข รุ่นที่ 9 (ระยะเวลาการศึกษาระหว่างเดือนพฤษภาคม 2561 ถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2562)

รับสมัครผู้สนใจเข้ารับการศึกษาอบรม
หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการเสริมสร้างสังคมสันติสุข รุ่นที่ 9
รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – 23 มีนาคม 2561
(ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดใบสมัครและรายละเอียดเพิ่มเติม

 

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง www.kpi.ac.th หรือติดต่อ  สำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาล สถาบันพระปกเกล้า โทรศัพท์ 0-2141-9544 และ 0-2141-9537-8

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสิน”CMRU Startup Pitching Contest 2024″

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสิน กิจกรรมแข่งขันประกวด Business Model “CMRU St ...
Read More →

เปิดตัวโชว์รูมเชียงแสง ไทรอัมพ์ เชียงใหม่

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมงานเปิดตัวโชว์รูมเชียงแสง ไทรอัมพ์ เชียงใหม่ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567 ห ...
Read More →

เปิดตัวการสถาปนาความสัมพันธ์เมืองมิตรภาพระหว่างเชียงใหม่ กับเมืองออสติน

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมงานเปิดตัวการสถาปนาความสัมพันธ์เมืองมิตรภาพระหว่างจังหวัดเชียงใหม่ ราชอ ...
Read More →