วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดรับนักศึกษาเพื่อเข้าศึกษาต่อ

วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดรับนักศึกษาเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษาประจำภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ดังนี้ ระดับปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดูษฎีบัณฑิต สาขาการจัดการความรู้และนวัตกรรม, ระดับปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาการจัดการความรู้และนวัตกรรม และสาขาวิศวกรรมซอฟต์แวร์

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมหรือดาวน์โหลดเอกสารต่างๆได้ที่ http://www.camt.cmu.ac.th/th/

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

กิจกรรม CCA Academy หัวข้อ “ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ยังน่าลงทุนอยู่หรือไม่”

📢 เชิญชวนทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรม CCA Academy 💡หลักสูตรฝึกอบรม “รู้เท่าทันเทคโนโลยียุคดิจิทัลสำหรับประ …

Read More →
CCA Academy

กิจกรรม CCA Academy หัวข้อ “ตุ๊กตาชนเผ่ามูลค่าสูง”

เชิญชวนทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรม CCA Academy หลักสูตรฝึกอบรม “รู้เท่าทันเทคโนโลยียุคดิจิทัลสำหรับประชาช …

Read More →
หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมงานเฉลิมฉลองฉลองครบรอบ 74 ปี แห่งการสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีน

งานเฉลิมฉลองฉลองวันชาติจีน

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมงานเฉลิมฉลองฉลองครบรอบ 74 ปี แห่งการสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีน วันที่ 25 …

Read More →