แนวทางส่งเสริมเอสเอ็มอีในปี 2561 ใน 6 กลุ่มเป้าหมาย

สสว.และกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมเผยแนวทางส่งเสริมเอสเอ็มอีในปี 2561 ใน 6 กลุ่มเป้าหมายได้แก่ 1.ธุรกิจด้านดิจิตอล 2.ธุรกิจเชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรม 3.ธุรกิจบริการมีมูลค่าสูง 4.ธุรกิจด้านเครื่องจักรกล วิศวกรรม อิเล็คทรอนิกส์เชิงกล 5.กลุ่มธุรกิจด้านอาหาร การเกษตร และอุตสาหกรรมชีวภาพ 6.กลุ่มธุรกิจด้านสุขภาพที่เกี่ยวเนื่องกับการแพทย์

ทั้งนี้เน้นแนวทางการส่งเสริมใน 3 ด้าน คือ
1. บูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ
2. สร้างสรรค์พัฒนาสิ่งใหม่ให้เกิดขึ้นได้จริง และรวดเร็ว ภายใต้แนวคิด พลิกเอสเอ็มอีไทยสู่อนาคต ภายใต้ 3 นโยบาย คือ Transformation ปรับเปลี่ยนตนเองเพื่อเข้าสู่ยุค 4.0, Internationalization เพิ่มขีดความสามารถ ยกระดับสินค้าและบริการสู่ระดับโลก และพัฒนาเครือข่ายกลุ่มใหม่ สร้างเครือข่ายผู้เชี่ยวชาญ เพื่อการต่อยอด                                              3. เชื่อมโยงการค้า การลงทุนระหว่างประเทศ

นางยุพรัตน์ ศตวิริยะ ผอ.กองพัฒนาขีดความสามารถธุรกิจอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กล่าวว่า กรมฯเป็นหน่วยงานหลักในการพัฒนาส่งเสริมให้เอสเอ็มอีก้าวทันการเปลี่ยนแปลงในยุค 4.0 ที่มีทั้งเครื่องมือและคำปรึกษาแนะนำ เพิ่มประสิทธิภาพต่างๆ เพื่อเป็นให้ผู้ประกอบการที่เป็นกำลังสำคัญในการเติบโตเศรษฐกิจของประเทศเพิ่มมากขึ้น

 

ที่มา:ไทยรัฐ

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมเป็นวิทยากรในเวทีเสวนาแนวทางส่งเสริมการดำเนินธุรกิจที่เคารพสิทธิมนุษยชนด้านแรงงาน

ร่วมเสวนา แนวทางส่งเสริมการดำเนินธุรกิจที่เคารพสิทธิมนุษยชนฯ

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมเป็นวิทยากรในเวทีเสวนาแนวทางส่งเสริมการดำเนินธุรกิจที่เคารพสิทธิมนุษยชน ...
Read More →
หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมประชุมคณะกรรมการกำหนดราคาทรัพย์ในเขตจังหวัดเชียงใหม่

ประชุมคณะกรรมการกำหนดราคาทรัพย์ฯ

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมประชุมคณะกรรมการกำหนดราคาทรัพย์ในเขตจังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 31 พฤษภาคม ...
Read More →

YECX2 “บริบทหอการค้าเชียงใหม่ หอการค้าไทย และ YEC”

โครงการอบรมเพื่อพัฒนาผู้ประกอบการรุ่นใหม่ YECX2 “บริบทหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ หอการค้าไทย และ YEC” ...
Read More →