แนวทางส่งเสริมเอสเอ็มอีในปี 2561 ใน 6 กลุ่มเป้าหมาย

สสว.และกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมเผยแนวทางส่งเสริมเอสเอ็มอีในปี 2561 ใน 6 กลุ่มเป้าหมายได้แก่ 1.ธุรกิจด้านดิจิตอล 2.ธุรกิจเชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรม 3.ธุรกิจบริการมีมูลค่าสูง 4.ธุรกิจด้านเครื่องจักรกล วิศวกรรม อิเล็คทรอนิกส์เชิงกล 5.กลุ่มธุรกิจด้านอาหาร การเกษตร และอุตสาหกรรมชีวภาพ 6.กลุ่มธุรกิจด้านสุขภาพที่เกี่ยวเนื่องกับการแพทย์

ทั้งนี้เน้นแนวทางการส่งเสริมใน 3 ด้าน คือ
1. บูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ
2. สร้างสรรค์พัฒนาสิ่งใหม่ให้เกิดขึ้นได้จริง และรวดเร็ว ภายใต้แนวคิด พลิกเอสเอ็มอีไทยสู่อนาคต ภายใต้ 3 นโยบาย คือ Transformation ปรับเปลี่ยนตนเองเพื่อเข้าสู่ยุค 4.0, Internationalization เพิ่มขีดความสามารถ ยกระดับสินค้าและบริการสู่ระดับโลก และพัฒนาเครือข่ายกลุ่มใหม่ สร้างเครือข่ายผู้เชี่ยวชาญ เพื่อการต่อยอด                                              3. เชื่อมโยงการค้า การลงทุนระหว่างประเทศ

นางยุพรัตน์ ศตวิริยะ ผอ.กองพัฒนาขีดความสามารถธุรกิจอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กล่าวว่า กรมฯเป็นหน่วยงานหลักในการพัฒนาส่งเสริมให้เอสเอ็มอีก้าวทันการเปลี่ยนแปลงในยุค 4.0 ที่มีทั้งเครื่องมือและคำปรึกษาแนะนำ เพิ่มประสิทธิภาพต่างๆ เพื่อเป็นให้ผู้ประกอบการที่เป็นกำลังสำคัญในการเติบโตเศรษฐกิจของประเทศเพิ่มมากขึ้น

 

ที่มา:ไทยรัฐ

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

กิจกรรม CCA Academy หัวข้อ “การบริหารธุรกิจกับนักธุรกิจรุ่นใหม่”

เชิญชวนทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรม CCA Academy หลักสูตรฝึกอบรม “รู้เท่าทันเทคโนโลยียุคดิจิทัลสำหรับประชาช …

Read More →

งาน”Chiangmai Hall Open House”

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมงาน “Chiangmai Hall Open House” วันที่ 19 กันยายน 2566 ผู้แ …

Read More →

ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผังเมืองรวมในเขตจังหวัดเชียงใหม่

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผังเมืองรวมในเขตจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 2/25 …

Read More →

องค์กรเข้มแข็ง สมาชิกยั่งยืน ฟื้นเศรษฐกิจเชียงใหม่สู่ยุคดิจิตอล

Chiang Mai, Thailand

053 105 038

Cmchamber1977@Gmail.com

Working Hours

จันทร์ – ศุกร์ : 8.30 – 17.00

องค์กรเข้มแข็ง สมาชิกยั่งยืน ฟื้นเศรษฐกิจเชียงใหม่สู่ยุคดิจิตอล

Chiang Mai, Thailand

053 105 038

Cmchamber1977@Gmail.com

Working Hours

จันทร์ – ศุกร์ : 8.30 – 17.00

Chiang Mai Chamber of Commerce 2023. All Rights Reserved.