หอการค้าไทย หารือ ธนาคารกรุงเทพฯ เพื่อเสริมสร้างความสามารถการแข่งขันทั้งใน-นอก ประเทศ

นายกลินท์ สารสิน ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย นำคณะกรรมการฯ เข้าหารือร่วมกับคุณชาติศิริ โสภณพนิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงเทพฯ จำกัด (มหาชน) ณ ห้องประชุม ชั้น 26 ธนาคารกรุงเทพฯ สีลม โดยมีประเด็นหารือ ดังนี้

  1. การเสริมสร้างความสามารถทางการแข่งขันให้แก่ผู้ประกอบการผ่านเครือข่ายสาขาของธนาคารกรุงเทพ ทั้งในและต่างประเทศ โดยหอการค้าไทยเสนอให้เครือข่ายในต่างประเทศสามารถให้คำแนะนำแก่ผู้ประกอบการ และสนับสนุนให้ SMEs จัดทำบัญชีเล่มเดียว เพื่อเข้าถึงแหล่งเงินทุนและสินเชื่อได้ง่ายขึ้น

  2. การส่งเสริมการค้าชายแดน โดยหอการค้าไทยเสนอให้สนับสนุนให้มีการใช้ Local Currency ในการค้าขายกับประเทศเพื่อนบ้าน ผลักดันให้ผู้ประกอบการไทย เข้าไปลงทุนใน CLMV โดยใช้เครือข่ายของธนาคารกรุงเทพให้เป็นประโยชน์ และส่งเสริมการดำเนินงานของสภาธุรกิจไทย-จีน

  3. ส่งเสริมผู้ประกอบการ YEC

  4. สนับสนุนการดำเนินงานของหอการค้าไทย โดยเสนอให้สนับสนุนโครงการต่างๆ ของหอการค้าไทย อาทิเช่นการจัดงานหอการค้าแฟร์ เป็นต้น

 

ที่มา:หอการค้าไทย

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

กิจกรรม CCA Academy หัวข้อ “การบริหารธุรกิจกับนักธุรกิจรุ่นใหม่”

เชิญชวนทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรม CCA Academy หลักสูตรฝึกอบรม “รู้เท่าทันเทคโนโลยียุคดิจิทัลสำหรับประชาช …

Read More →

งาน”Chiangmai Hall Open House”

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมงาน “Chiangmai Hall Open House” วันที่ 19 กันยายน 2566 ผู้แ …

Read More →

ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผังเมืองรวมในเขตจังหวัดเชียงใหม่

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผังเมืองรวมในเขตจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 2/25 …

Read More →

องค์กรเข้มแข็ง สมาชิกยั่งยืน ฟื้นเศรษฐกิจเชียงใหม่สู่ยุคดิจิตอล

Chiang Mai, Thailand

053 105 038

Cmchamber1977@Gmail.com

Working Hours

จันทร์ – ศุกร์ : 8.30 – 17.00

องค์กรเข้มแข็ง สมาชิกยั่งยืน ฟื้นเศรษฐกิจเชียงใหม่สู่ยุคดิจิตอล

Chiang Mai, Thailand

053 105 038

Cmchamber1977@Gmail.com

Working Hours

จันทร์ – ศุกร์ : 8.30 – 17.00

Chiang Mai Chamber of Commerce 2023. All Rights Reserved.