หอการค้าไทย หารือ ธนาคารกรุงเทพฯ เพื่อเสริมสร้างความสามารถการแข่งขันทั้งใน-นอก ประเทศ

นายกลินท์ สารสิน ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย นำคณะกรรมการฯ เข้าหารือร่วมกับคุณชาติศิริ โสภณพนิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงเทพฯ จำกัด (มหาชน) ณ ห้องประชุม ชั้น 26 ธนาคารกรุงเทพฯ สีลม โดยมีประเด็นหารือ ดังนี้

  1. การเสริมสร้างความสามารถทางการแข่งขันให้แก่ผู้ประกอบการผ่านเครือข่ายสาขาของธนาคารกรุงเทพ ทั้งในและต่างประเทศ โดยหอการค้าไทยเสนอให้เครือข่ายในต่างประเทศสามารถให้คำแนะนำแก่ผู้ประกอบการ และสนับสนุนให้ SMEs จัดทำบัญชีเล่มเดียว เพื่อเข้าถึงแหล่งเงินทุนและสินเชื่อได้ง่ายขึ้น

  2. การส่งเสริมการค้าชายแดน โดยหอการค้าไทยเสนอให้สนับสนุนให้มีการใช้ Local Currency ในการค้าขายกับประเทศเพื่อนบ้าน ผลักดันให้ผู้ประกอบการไทย เข้าไปลงทุนใน CLMV โดยใช้เครือข่ายของธนาคารกรุงเทพให้เป็นประโยชน์ และส่งเสริมการดำเนินงานของสภาธุรกิจไทย-จีน

  3. ส่งเสริมผู้ประกอบการ YEC

  4. สนับสนุนการดำเนินงานของหอการค้าไทย โดยเสนอให้สนับสนุนโครงการต่างๆ ของหอการค้าไทย อาทิเช่นการจัดงานหอการค้าแฟร์ เป็นต้น

 

ที่มา:หอการค้าไทย

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสิน”CMRU Startup Pitching Contest 2024″

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสิน กิจกรรมแข่งขันประกวด Business Model “CMRU St ...
Read More →

เปิดตัวโชว์รูมเชียงแสง ไทรอัมพ์ เชียงใหม่

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมงานเปิดตัวโชว์รูมเชียงแสง ไทรอัมพ์ เชียงใหม่ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567 ห ...
Read More →

เปิดตัวการสถาปนาความสัมพันธ์เมืองมิตรภาพระหว่างเชียงใหม่ กับเมืองออสติน

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมงานเปิดตัวการสถาปนาความสัมพันธ์เมืองมิตรภาพระหว่างจังหวัดเชียงใหม่ ราชอ ...
Read More →