ประเทศไทยเตรียมพร้อมเป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ หรือ Medical Hub

ดันประเทศไทยเตรียมพร้อมเป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ หรือ Medical Hub ดร.ศิริเดช คำสุพรหม คณบดีวิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี (CIBA) ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ นพ.สมพร คำผง ประธานและกรรมการผู้จัดการ Healthcare Expert Group(Thailand) Ms. Karen Karding Timmons, President of Global Healthcare Accreditation Ms. Renee-Marie Stephano,CEO and Founder ,Global Healthcare Resources ร่วมลงนามในบันทึกความร่วมมือทางวิชาการ การฝึกอบรมและการประเมิน เพื่อมุ่งพัฒนาศักยภาพของการให้บริการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพอย่างครบวงจร โดยมีการเริ่มนำมาตรฐาน Global Healthcare Accreditation (GHA) และ Well Hotel ในปี 2560 – 2569 ซึ่งการเป็นศูนย์กลางที่ดีนั้นจะต้องมีการฝึกอบรม จัดสมมนาหลักสุตร และใช้มาตรฐานที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ

สำหรับ GHA® Global Healthcare Accreditation for Medical Travel เป็นมาตรฐานโลกที่นอกจากจะรับรองความปลอดภัยในการดูแลผู้ป่วย (patient care) และนักท่องเที่ยว ยังเพิ่มเรื่องของประสบการณ์ผู้ป่วย (Patient Experience) และ hospitality นอกจากนี้เพื่อประโยชน์สูงและประหยัดสุดกับทุกฝ่าย จึงเน้นเรื่องธุรกิจที่ยั่งยืน (Sustainability of Business) ซึ่งทั้งหมดนี้เป็นเรื่องของ Value based healthcare หรือการบริการที่เพิ่มคุณค่ามากกว่ามูลค่าแก่ผู้ป่วยและผู้มารับบริการ ซึ่งตามแนวทางมาตรฐานนี้จะเพิ่มมูลค่า medical hub ของประเทศไทยให้ยั่งยืนได้

สำหรับส่วน Well Hotel เป็นมาตรฐานที่รับรองการให้การบริการที่ครบวงจรของโรงแรม รีสอร์ตและสปา ที่มีคุณภาพระดับสากล เป็นที่ยอมรับของ World Medical Tourism สามารถเชื่อมโยงกับมาตรฐาน Global Healthcare Accreditation ได้เป็นอย่างดี ในการที่จะเพิ่มความมั่นใจให้กับผู้ที่เลือกเข้าพักหรือใช้บริการ ทั้งก่อนและหลังจากการเข้ารับบริการด้านสุขภาพ และการดูแลรักษาพยาบาล

 

ที่มา:กรุงเทพธุรกิจ

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

โครงการหมู่บ้านปลอดการเผา

เปิดรับสมัครแล้ว วันนี้! -15 ธันวาคม 2566 โครงการหมู่บ้านปลอดการเผา (HAZE FREE REWARD) จากแนวคิด มอบ ...
Read More →

ครบรอบ 20 ปี วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมงานครบรอบ 20 ปี วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วั ...
Read More →

ประชุมการติดตามและวิเคราะห์ผลการจัดการศึกษาฯ

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ “การติดตามและวิเคราะห์ผลการจัดการศึกษาตามพระราชบัญ ...
Read More →