ประธานหอการค้าไทย ลงพื้นที่เยี่ยมหอการค้าภาคเหนือ

 

นายกลินท์ สารสิน ประธานกรรมการหอการค้าไทย พร้อมคณะกรรมการฯ เดินทางลงพื้นที่จังหวัดพิจิตร เพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างหอการค้าไทยและหอการค้าจังหวัดพิจิตร โดยได้รับเกียรติจาก นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร ร่วมให้การต้อนรับและพาเยี่ยมชมบึงสีไฟ และศาลาเก้าเหลี่ยมหรือที่นิยมเรียกกันว่าสถานแสดงพันธุ์ปลาเฉลิมพระเกียรติ เพื่อชมพันธ์ปลาน้ำจืด พันธ์ปลาท้องถิ่นหายาก และเดินชมวิวทิวทัศน์บริเวรบึงสีไฟ พร้อมเลือกซื้อสินค้าและรับประทานอาหารพื้นบ้าน เช่น ขนมโบราณ ก๋วยเตี่ยว

จากนั้นได้เดินทางไปร่วมประชุมกับคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดพิจิตร และผู้บริหารจังหวัดพิจิตร ณ ห้องประชุมศูนย์ประชุมแสดงสินค้าจังหวัดพิจิตร โดยมีนายเจนศิลป์ เจริญบวรศักดิ์ ประธานหอการค้าจังหวัดพิจิตร และคณะกรรมการฯ รวมถึงกลุ่มผู้ประกอบการรุ่นใหม่ (YEC) ร่วมหารือและรับทราบนโยบายในการดำเนินงานของหอการค้าไทย ตามนโยบาย “ไทยเท่” โดยเฉพาะการนำแนวทางของโครงการไทยเท่ ที่จะสร้างความเข้มแข็งให้กับจังหวัด ด้วยการสร้างแหล่งท่องเที่ยวชุมชนให้เข้มแข็ง การสร้างอัตลักษณ์ของจังหวัดพิจิตร ให้คนในท้องถิ่นได้รับประโยชน์มากที่สุด พร้อมทั้งให้นักท่องเที่ยวมาพักอาศัยและจับจ่ายใช้สอยในพื้นที่ เพื่อเป็นการกระจายรายได้ไปสู่ชุมชน ด้วยการนำวัฒนธรรมท้องถิ่นมารวมกับความคิดส้รางสรรค์และนวัตกรรม เพื่อให้เกิดความยั่งยืนต่อไป ทั้งนี้ นายกลินท์ สารสิน ยังได้ให้ข้อเสนอแนะในการพัฒนาบึงสีไฟ ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวหลากหลายรูปแบบ เช่น การจัดกีฬาทางน้ำ การปั่นจักรยานรอบบึง ฯ ตามแนวทาง Sport Tourism

ในครั้งนี้ หอการค้าจังหวัดพิจิตรได้นำคณะลงพื้นที่ ณ สวนส้มโอท่าข่อย ซึ่งเป็นส้มโอพันธุ์ พื้นเมืองของจังหวัด ที่ประสบปัญหาด้านการตลาด การรวมกลุ่มของเกษตรกรชาวสวนส้มโอ และปัญหาการควบคุมคุณภาพของสินค้า เนื่องจากขาดการดูแลและสนับสนุนจากหลายภาคส่วน โดยคณะหอการค้าไทย จะประสานกับห้างค้าปลีก เพื่อนำไปจำหน่าย พ้อมทั้งขอให้เกษตรมีการจัดตั้งกลุ่มเพื่อควบคุมคุณภาพของผลผลิต และความต่อเนื่องในการส่งผลผลิตให้กับ Modern Trade ได้ตลอดทั้งปี โดยมุ่งเน้นในแนวทาง “การตลาดนำการผลิต”

จากนั้นคณะหอการค้าไทยเดินทางเข้าพบปะกับคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดพิษณุโลก โดยมีนายศุภกุล รัตนาคม ประธานหอการค้าจังหวัดพิษณุโลก และคณะกรรมการฯ รวมถึงกลุ่มผู้ประกอบการรุ่นใหม่ (YEC) ร่วมหารือและรับทราบนโยบายในการดำเนินงานของหอการค้าไทย ตามนโยบาย “ไทยเท่” โดยเฉพาะการนำแนวทางของโครงการไทยเท่ ที่จะสร้างความเข้มแข็งให้กับจังหวัด ด้วยการสร้างแหล่งท่องเที่ยวชุมชนให้เข้มแข็ง การสร้างอัตลักษณ์ของจังหวัดพิษณุโลก โดยให้มีการคัดเลือกชุมชนที่มีความพร้อม มีประวัติที่น่าสนใจ และพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเพื่อเป็นทางเลือกให้นักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวในจังหวัด ให้มีแหล่งท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้น และพักอาศัยอยู่ในจังหวัดนานมากขึ้น

ด้าน ภญ.วรรณศิริ นิ่มพิทักษ์พงศ์ ประธานบริษัทประชารัฐรักสามัคคีพิษณุโลก (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด ได้นำเสนอผลการดำเนินงานของโครงการประชารัฐ โดยยกตัวอย่างชุมชนบ้านส้มซ่าที่มีความเข้มแข็ง โซึ่งชุมชนได้นำจุดเด่นของต้นส้มซ่าไปพัฒนาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์หลากหลายรูปแบบ อาทิ เช่น พัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความงาม แชมพู ครีมนวดผม ครีมบำรุงผิว ไปจนถึงเจลอาบน้ำ ลิปบาล์ม ลิปกลอส และล่าสุดคือ อโรมาเจลและครีมกันแดด

และด้านนายธเนศ ตั้งศรีสุข ประธาน YEC หอการค้าพิษณุโลก ได้กล่าวถึงบทบาทของกลุ่มนักธุรกิจรุ่นใหม่ที่เข้ามาช่วยพัฒนาและขับเคลื่อนเศรษฐกิจของจังหวัด โดยได้ร่วมกันพัฒนา Application town portal ของจังหวัดพิษณุโลก ที่จะรวบรวมสถานที่ท่องเที่ยว ร้านอาหาร ที่พัก สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ให้แก่นักท่องเที่ยวทั้งคนไทยและชาวต่างชาติ

 

ที่มา:หอการค้าไทย

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมประชุมคณะกรรมการกำหนดราคาทรัพย์ในเขตจังหวัดเชียงใหม่

ประชุมคณะกรรมการกำหนดราคาทรัพย์ฯ

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมประชุมคณะกรรมการกำหนดราคาทรัพย์ในเขตจังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 31 พฤษภาคม ...
Read More →

YECX2 “บริบทหอการค้าเชียงใหม่ หอการค้าไทย และ YEC”

โครงการอบรมเพื่อพัฒนาผู้ประกอบการรุ่นใหม่ YECX2 “บริบทหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ หอการค้าไทย และ YEC” ...
Read More →

รับเกียรติบัตรคณะทำงานขับเคลื่อนสังคมคุณธรรม

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมเป็นวิทยากรบรรยาย “ภารกิจการดำเนินงานของหอการค้าจังหวัดและแนวทางก ...
Read More →