คลังเปิดทางลงทุนสกุลเงินดิจิทัล เตรียมออกกฏกติกาควบคุม

กระทรวงการคลังต้านกระแสไม่ไหว เปิดทางลงทุนสกุลเงินดิจิทัล เตรียมออกกฏกติกาควบคุมการซื้อขาย เพื่อป้องกันผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการซื้อขาย

อภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ยอมรับว่าสกุลเงินดิจิทัล ไม่สามารถปิดกั้นไม่ให้เกิดการลงทุนได้ ดังนั้น จึงต้องมีการควบคุมให้เหมาะสม ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการหลักทรัพย์และกำกับหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)  อยู่ระหว่างการร่างหลัเกณฑ์ในการซื้อ “คาดว่าจะมีความชัดเจนภายใน 1 เดือนนี้”

ล่าสุด กระทรวงการคลัง ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) ได้ข้อสรุปร่วมกันว่าจะให้ ก.ล.ต.เป็นหน่วยงานหลักที่ต้องกำกับดูแล เพราะถือเป็นหน่วยงานที่ดูแลการออกหลักทรัพย์ รวมถึงดูแลการระดมทุนรูปแบบใหม่ด้วยสกุลเงินดิจิทัล (ไอซีโอ)

สกุลเงินดิจิทัล คือ การระดมทุนในรูปแบบใหม่ ที่เรียกว่า Iinitial Coin Offering (ICO) หรือแปลว่า “การเสนอขายเหรียญในระยะเริ่มต้น” โดยผู้ออกเหรียญดิจิทัลจะคิดว่าจะนำเงินที่ได้ไปลงทุนโครงการอะไร จากนั้นกำหนดราคาว่าเหรียญดิจิทัลที่ว่านี้จะมีราคาเท่าไรเมื่อเทียบกับเงินที่ใช้จับจ่ายกันในปัจจุบัน

ที่มา:กรุงเทพธุรกิจ

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

กิจกรรม CCA Academy หัวข้อ “การบริหารธุรกิจกับนักธุรกิจรุ่นใหม่”

เชิญชวนทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรม CCA Academy หลักสูตรฝึกอบรม “รู้เท่าทันเทคโนโลยียุคดิจิทัลสำหรับประชาช …

Read More →

งาน”Chiangmai Hall Open House”

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมงาน “Chiangmai Hall Open House” วันที่ 19 กันยายน 2566 ผู้แ …

Read More →

ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผังเมืองรวมในเขตจังหวัดเชียงใหม่

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผังเมืองรวมในเขตจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 2/25 …

Read More →

องค์กรเข้มแข็ง สมาชิกยั่งยืน ฟื้นเศรษฐกิจเชียงใหม่สู่ยุคดิจิตอล

Chiang Mai, Thailand

053 105 038

Cmchamber1977@Gmail.com

Working Hours

จันทร์ – ศุกร์ : 8.30 – 17.00

องค์กรเข้มแข็ง สมาชิกยั่งยืน ฟื้นเศรษฐกิจเชียงใหม่สู่ยุคดิจิตอล

Chiang Mai, Thailand

053 105 038

Cmchamber1977@Gmail.com

Working Hours

จันทร์ – ศุกร์ : 8.30 – 17.00

Chiang Mai Chamber of Commerce 2023. All Rights Reserved.