“โอกาสและความท้าทาย:เศรษฐกิจไทยท่ามกลางกระแสการค้า การลงทุน และเทคโนโลยี”

 

คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคเหนือ และ ธนาคารโลก สำนักงานประเทศไทยได้ร่วมกันจัดการประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 6 ซึ่งในปีนี้มีการจัดงานสัมนา 3 เรื่อง ในหัวข้อ

“โอกาสและความท้าทาย: เศรษฐกิจไทยท่ามกลางกระแสการค้า การลงทุน และเทคโนโลยี” โดยมีวิทยากรผุ้ทรงคุณวุฒิจากธนาคารแห่งประเทศไทย มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต และธนาคารโลกสำนักงานประเทศไทย

“ชีวิตในยุค Fin Tech” ซึ่งมีวิทยากรรับเชิญ ได้แก่ คุณโฉลก สัมพันธาวงศ์ และดร.วรัญญู สุจิวรพันธ์พงศื ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์และเทคโนโลยีด้านการเงิน

และ “Chiang Mai Smart City: สร้างฝันให้เป็นความจริง” โดยนำเสนอแนวทางการผลักดันเชียงใหม่ให้เป็นจังหวัดนำร่องสมาร์ทซิตี้ของประเทศ

ซึ่งในการจัดสัมมนาในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อเผยแพร่ความรู้และร่วมกันแลกเปลี่ยนความคิด มุมมอง ในระดับจังหวัดจนถึงนานาชาติ โดยมีผุ้นำด้านการพัฒนาดิจิทัลพร้อมแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากประเทศอื่นๆ ทั่วโลก โดยปีนี้มีขึ้นในวันพุธที่ 31 มกราคม 2561 เวลา 8.30 – 14.30 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

การเข้าร่วมงานคร้้งนี้ ไม่มีค่าใช้จ่ายและไม่จำกัดจำนวนผู้ร่วมงาน หากท่านมีข้อสงสัย กรุณาติดต่อสอบถาม คุณบุณฑริกา แสงอรุณ โทร: 02-626-8326 หรือ E-mail: bsangarun@worldbank.org

ลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ http://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScIZJD_6SHJMbyKe5HuqovvLJXsqKWxQf4TlY626n8oRIiagQ/viewform  ภายใน วันพุธที่ 24 มกราคม 2561

 

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

วันที่ 16 พฤษภาคม 2567 หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับผู้ประกอบการรุ่นใหม่ YEC หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ จัดพิธีเปิดและปฐมนิเทศ โครงการอบรมเพื่อพัฒนาผู้ประกอบการรุ่นใหม่ Young Entrepreneur Chiangmai Chamber of Commerce 2567 รุ่นที่ 12 YECX2 ณ โรงเเรมเเชงกรี-ลา เชียงใหม่

พิธีเปิดและปฐมนิเทศ โครงการอบรมเพื่อพัฒนาผู้ประกอบการรุ่นใหม่ YECX2

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ จัดพิธีเปิดและปฐมนิเทศ โครงการอบรมเพื่อพัฒนาผู้ประกอบการรุ่นใหม่ YECX2 วันท ...
Read More →
หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมการประชุมใหญ่หอการค้าภาค 5 ภาค ประจำปี 2567

ประชุมใหญ่หอการค้าภาค 5 ภาค ประจำปี 2567

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมการประชุมใหญ่หอการค้าภาค 5 ภาค ประจำปี 2567 ระหว่างวันที่ 11 – 13 พฤษภา ...
Read More →
กาล่าดินเนอร์ ครบรอบ 40 ปี สภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่

กาล่าดินเนอร์ ครบรอบ 40 ปี สภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมงาน “กาล่าดินเนอร์ ครบรอบ 40 ปี สภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่&#82 ...
Read More →