อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ เชียงใหม่ เตรียมเปิดศูนย์นวัตกรรมครบวงจร เพื่อการพัฒนาสู่ Thailand 4.0

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัญญานุภาพ อานันทนะ ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเฃียงใหม่ เผยว่า อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่ เตรียมเปิดศูนย์บริการนวัตกรรมแบบครบวงจร สู่วิทยาการความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อการพัฒนาสู่ยุค Thailand 4.0 และจะมีการทดลองระบบการทำงานในช่วย เดือนกุมภาพันธ์นี้ ซึ่งให้บริการหลัก ในการทำวิจัยเชิงธุรกิจในภาคการเกษตร การให้บริการกำจัดสารเคมีตกค้างและเชื้อโรคในผักและผลไม้สำหรับภาคอุตสาหกรรม และเครื่องมือเพื่อให้เกิดธุรกิจ Start up

ผู้สนใจต่อยอดธุรกิจด้วยเทคโนโลยีพลาสมา สามารถติดต่อได้ที่อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ชั้น 2 อาคารวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่โทรศัพท์ 053-942088 ต่อ 208โทรสาร 053-942088 ต่อ 413

ที่มา : เชียงใหม่นิวส์

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

กิจกรรม CCA Academy หัวข้อ “ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ยังน่าลงทุนอยู่หรือไม่”

📢 เชิญชวนทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรม CCA Academy 💡หลักสูตรฝึกอบรม “รู้เท่าทันเทคโนโลยียุคดิจิทัลสำหรับประ …

Read More →
CCA Academy

กิจกรรม CCA Academy หัวข้อ “ตุ๊กตาชนเผ่ามูลค่าสูง”

เชิญชวนทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรม CCA Academy หลักสูตรฝึกอบรม “รู้เท่าทันเทคโนโลยียุคดิจิทัลสำหรับประชาช …

Read More →
หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมงานเฉลิมฉลองฉลองครบรอบ 74 ปี แห่งการสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีน

งานเฉลิมฉลองฉลองวันชาติจีน

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมงานเฉลิมฉลองฉลองครบรอบ 74 ปี แห่งการสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีน วันที่ 25 …

Read More →