ยอดจดทะเบียนธุรกิจด้านสุขภาพ เพิ่มสูงสุดในรอบ 5 ปี

 

นางกุลณี อิศดิศัย อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เผย ในปัจจะบันทั่วโลกนั้นก็หันมาใส่ใจในธุรกิจบริการด้านสุขภาพต่างๆ มีแนวโน้มที่จะขยายตัวอย่างต่อเนื่อง และการก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุถือเป็นโอกาสในการตอบรับความต้องการของตลาดในอนาคตได้ การหันมาใส่ใจสุขภาพที่มากับเทคโนโลยีสุขภาพที่ก้าวหน้ามากขึ้นทำให้ตอบสนองความต้องการของตลาดได้อย่างตรงจุดและมีประสิทธิภาพ

ทั้งนี้ ธุรกิจบริการด้านสุขภาพที่ดำเนินกิจการอยู่ในประเทศไทยมีจำนวน 4,086 ราย แบ่งเป็น บริษัทจำกัด 3,381 ราย คิดเป็นร้อยละ 83 ห้างหุ้นส่วนจำกัด/ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล 670 ราย คิดเป็นร้อยละ 16 บริษัทมหาชนจำกัด 35 ราย คิดเป็นร้อยละ 1 โดยมูลค่าทุนจดทะเบียนนิติบุคคลของธุรกิจบริการด้านสุขภาพในประเทศไทยที่คงอยู่ปัจจุบัน รวมทั้งสิ้น 117,908 ล้านบาท (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2560)

 

ที่มา : เชียงใหม่นิวส์

[sg_popup id=7]

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

อบรม “Clubhor Privilege Shop”

🚨ประชาสัมพันธ์สำหรับสมาชิกหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่🚨 หากคุณกำลังมองหาและมีความต้องการเพิ่มช่องทางการต ...
Read More →

หลักสูตร TFRS for NPAEs และเจาะลึกปัญหาภาษีเงินได้นิติบุคคล

สภาวิชาชีพบัญชีฯ สำนักงานสาขาเชียงใหม่ ขอเรียนเชิญสมัครเข้าร่วมสัมมนา ในเดือนกันยายน 2566 จำนวน 2 หล ...
Read More →
หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมต้อนรับ คณะเอกอัครราชทูตหญิง ประจำประเทศไทย

ต้อนรับคณะเอกอัครราชทูตหญิง ประจำประเทศไทย

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมต้อนรับ คณะเอกอัครราชทูตหญิง ประจำประเทศไทย วันที่ 1 ธันวาคม 2566 ผู้แท ...
Read More →