ขอเชิญผู้สนใจสมัครเข้ารับการคัดเลือกในโครงการประกาศเกียรติคุณ นักธุรกิจสตรีตัวอย่าง และนักวิชาชีพสตรีตัวอย่าง ประจำปี 2561

สหพันธ์สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย ขอเชิญผู้สนใจสมัครเข้ารับการคัดเลือกในโครงการประกาศเกียรติคุณ นักธุรกิจสตรีตัวอย่าง และนักวิชาชีพสตรีตัวอย่าง ประจำปี 2561 สามารถเสนอชื่อ ประวัติ และผลงาน เป็นเอกสารประกอบการพิจารณามายังสำนักงานสหพันธ์ฯ ภายในวันที่ 1 มีนาคม 2561

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ สหพันธ์สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย โทร 02-241-5768, 061-615-0000

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

อบรม “Clubhor Privilege Shop”

🚨ประชาสัมพันธ์สำหรับสมาชิกหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่🚨 หากคุณกำลังมองหาและมีความต้องการเพิ่มช่องทางการต ...
Read More →

หลักสูตร TFRS for NPAEs และเจาะลึกปัญหาภาษีเงินได้นิติบุคคล

สภาวิชาชีพบัญชีฯ สำนักงานสาขาเชียงใหม่ ขอเรียนเชิญสมัครเข้าร่วมสัมมนา ในเดือนกันยายน 2566 จำนวน 2 หล ...
Read More →
หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมต้อนรับ คณะเอกอัครราชทูตหญิง ประจำประเทศไทย

ต้อนรับคณะเอกอัครราชทูตหญิง ประจำประเทศไทย

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมต้อนรับ คณะเอกอัครราชทูตหญิง ประจำประเทศไทย วันที่ 1 ธันวาคม 2566 ผู้แท ...
Read More →