โครการ “สำรวจเส้นทางคมนาคม โลจิสติกส์ และสร้างเครือข่ายการลงทุนใน 3 ประเทศ ลุ่มแม่โขง-ล้านช้าง”

ด้วยศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 1 (เชียงใหม่) ร่วมกับกองส่งเสริมการลงทุนไทยในต่างประเทศ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ได้จัดกิจกรรมนำคณะผู้ประกอบการเดินทางไปสำรวจศักยภาพการลงทุน สร้างเครือข่ายการลงทุน และต่อยอดธุรกิจ

ทั้งนี้อุตสาหกรรมที่จะได้ไปสำรวจนั้น ได้แก่ อุตสาหกรรมเกษตรและเกษตรแปรรูป อุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมสนับสนุนการท่องเที่ยว กิจการ Logistic ระหว่างวันที่ 18 – 23 มีนาคม 2561 รับจำนวนจำกัดเพียง 30 ท่าน โปรดส่งใบตอบรับภายในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561

ดาวโหลดเอกสาร    แบบตอบรับ    กำนดการสำรวจเส้นทางR3A    รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ คุณเรไร รักศิลปกิจ โทร 053-294100 ต่อ4103 E-mail: rayrai@boi.go.th   หรือ  คุณอลิน บริพันธ์ ต่อ4109 E-mail: alin@boi.go.th

 

[sg_popup id=7]

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

กิจกรรม CCA Academy หัวข้อ “การบริหารธุรกิจกับนักธุรกิจรุ่นใหม่”

เชิญชวนทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรม CCA Academy หลักสูตรฝึกอบรม “รู้เท่าทันเทคโนโลยียุคดิจิทัลสำหรับประชาช …

Read More →

งาน”Chiangmai Hall Open House”

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมงาน “Chiangmai Hall Open House” วันที่ 19 กันยายน 2566 ผู้แ …

Read More →

ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผังเมืองรวมในเขตจังหวัดเชียงใหม่

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผังเมืองรวมในเขตจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 2/25 …

Read More →

องค์กรเข้มแข็ง สมาชิกยั่งยืน ฟื้นเศรษฐกิจเชียงใหม่สู่ยุคดิจิตอล

Chiang Mai, Thailand

053 105 038

Cmchamber1977@Gmail.com

Working Hours

จันทร์ – ศุกร์ : 8.30 – 17.00

องค์กรเข้มแข็ง สมาชิกยั่งยืน ฟื้นเศรษฐกิจเชียงใหม่สู่ยุคดิจิตอล

Chiang Mai, Thailand

053 105 038

Cmchamber1977@Gmail.com

Working Hours

จันทร์ – ศุกร์ : 8.30 – 17.00

Chiang Mai Chamber of Commerce 2023. All Rights Reserved.