อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ เชียงใหม่ เตรียมเปิดศูนย์นวัตกรรมครบวงจร เพื่อการพัฒนาสู่ Thailand 4.0

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัญญานุภาพ อานันทนะ ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเฃียงใหม่ เผยว่า อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่ เตรียมเปิดศูนย์บริการนวัตกรรมแบบครบวงจร สู่วิทยาการความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อการพัฒนาสู่ยุค Thailand 4.0 และจะมีการทดลองระบบการทำงานในช่วย เดือนกุมภาพันธ์นี้ ซึ่งให้บริการหลัก ในการทำวิจัยเชิงธุรกิจในภาคการเกษตร การให้บริการกำจัดสารเคมีตกค้างและเชื้อโรคในผักและผลไม้สำหรับภาคอุตสาหกรรม และเครื่องมือเพื่อให้เกิดธุรกิจ Start up

ผู้สนใจต่อยอดธุรกิจด้วยเทคโนโลยีพลาสมา สามารถติดต่อได้ที่อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ชั้น 2 อาคารวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่โทรศัพท์ 053-942088 ต่อ 208โทรสาร 053-942088 ต่อ 413

ที่มา : เชียงใหม่นิวส์

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสิน”CMRU Startup Pitching Contest 2024″

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสิน กิจกรรมแข่งขันประกวด Business Model “CMRU St ...
Read More →

เปิดตัวโชว์รูมเชียงแสง ไทรอัมพ์ เชียงใหม่

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมงานเปิดตัวโชว์รูมเชียงแสง ไทรอัมพ์ เชียงใหม่ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567 ห ...
Read More →

เปิดตัวการสถาปนาความสัมพันธ์เมืองมิตรภาพระหว่างเชียงใหม่ กับเมืองออสติน

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมงานเปิดตัวการสถาปนาความสัมพันธ์เมืองมิตรภาพระหว่างจังหวัดเชียงใหม่ ราชอ ...
Read More →