กสอ. เสริมสร้างศักยภาพ SMEs ไทย สู่ SME 4.0

นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) จะเน้นการสร้างเสริมศักยภาพผู้ประกอบการ SMEs เพื่อการเป็น Smart SME ในยุค 4.0

โดยการเสริมศักยภาพนั้นจะมีทั้ง การฝึกอบรมเชิงลึกในการดำเนินธุรกิจ การเพิ่มช่องทางการค้า การนำนวัตกรรมใหม่ๆไอทีเทคโนโลยีต่างๆมาช่วย นอกจากนี้ ยังมีกลยุทธ์หลัก 4 Tool กับ 1 Strategy ซึ่งประกอบด้วย 1. IT ให้บริการด้านการพัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศ 2. Automation การพัฒนาระบบของความสามารถในการผลิต 3. Robot ลดแรงงานในกระบวนการผลิต และ4. Innovation พัฒนานวัตกรรมเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม 1 strategy คือ การมุ่งพัฒนาการรวมกลุ่มของอุตสาหกรรม ซึ่งในปีที่ผ่านมา ได้จัดตั้งศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรม หรือศูนย์ ITC ขึ้น 12 แห่งทั่วประเทศ เพื่อให้ความช่วยเหลือ SMEs ในการให้บริการคำปรึกษาแนะนำทางด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิต ทั้ง Co-working space สามารถเข้าไปใช้งานได้

ในด้านเงินลงทุนนั้น มีการสนับสนุนกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอี ตามแนวประชารัฐ วงเงิน 20,000 ล้านบาท นอกจากนี้ ยังมีโครงการพี่เลี้ยงทางธุรกิจ เพื่อมาช่วยถ่ายทอดแนวคิดและประสบการณ์อย่างมืออาชีพ รวมถึงยังมีกองทุนแบบให้เปล่า สำหรับกลุ่ม Startup อีกด้วย

 

ที่มา : ไทยรัฐ

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสิน”CMRU Startup Pitching Contest 2024″

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสิน กิจกรรมแข่งขันประกวด Business Model “CMRU St ...
Read More →

เปิดตัวโชว์รูมเชียงแสง ไทรอัมพ์ เชียงใหม่

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมงานเปิดตัวโชว์รูมเชียงแสง ไทรอัมพ์ เชียงใหม่ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567 ห ...
Read More →

เปิดตัวการสถาปนาความสัมพันธ์เมืองมิตรภาพระหว่างเชียงใหม่ กับเมืองออสติน

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมงานเปิดตัวการสถาปนาความสัมพันธ์เมืองมิตรภาพระหว่างจังหวัดเชียงใหม่ ราชอ ...
Read More →