กระทรวงการคลัง คอนเฟริม ลดหย่อนภาษีบุตรคนที่ 2 60,000 บาท

คณะรัฐมนตรี กระทรวงการคลัง มีความเห็นชอบมาตรการลดหย่อนภาษีบุตรคนที่ 2 เพื่อสนับสนุนการมีบุตร ตั้งแต่คนที่ 2 ซึ่งเกิดตั้งแต่ปี 2561 เป็นต้นไป โดยไม่ว่าบุตรก่อนหน้านี้จะมีชีวิตอยู่หรือไม่ หรือบุตรที่เกิดมาจะเป็นลูกแฝด คือ แฝดคนที่สองนั้น จะได้สิทธิ์ในการหักลดหย่อนภาษี 60,000 บาท ได้กำหนดให้ผู้เป็นบิดาและมารดาเป็นผู้มีเงินได้เมื่อยื่นแบบภาษี ซึ่งบุตรคนแรกนั้นได้ลดหย่อนภาษีเช่นกัน 30,000 บาทต่อคนต่อปีภาษี รวมแยกยื่นภาษี บิดา มารดา สามารถหักลดหย่อนได้ 90,000 บาท เริ่มใช้ในปีภาษี 2561 ยื่นรายการในปี 2562 เป็นต้นไป ซึ่งคาดว่าผู้ใช้สิทธิลดหย่อนภาษีบุตรนั้น จะมีผู้ใช้สิทธิประมาณ 350,000 คนด้วยกัน

สำหรับการนำฝากครรภ์ หรือ คลอดบุตรนั้น สามารถนำไปหักเป้นค่าลดหย่อนภาษีตามจำนวนที่จ่ายจริง สำหรับการตั้งครรภ์ในแต่ละคร้ง แต่ไม่สามารถให้เกิน 60,000 บาท ซึ่งค่าใช้จ่ายทั้งหมดนั้นถ้าเกิด 1 ปีภาษี ในแต่ละคราวนั้น รวมกันต้องไม่เกิน 60,000 บาท

มาตรการภาษีสนับสนุนการมีบุตรนั้น เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 เป็นต้นไป

ที่มา : กรุงเทพธุรกิจ

 

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

โครงการหมู่บ้านปลอดการเผา

เปิดรับสมัครแล้ว วันนี้! -15 ธันวาคม 2566 โครงการหมู่บ้านปลอดการเผา (HAZE FREE REWARD) จากแนวคิด มอบ ...
Read More →

ครบรอบ 20 ปี วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมงานครบรอบ 20 ปี วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วั ...
Read More →

ประชุมการติดตามและวิเคราะห์ผลการจัดการศึกษาฯ

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ “การติดตามและวิเคราะห์ผลการจัดการศึกษาตามพระราชบัญ ...
Read More →