Chiang Mai Chamber of Commerce

จัดงานเสวนา เชียงใหม่ 2018 จุดเปลี่ยน…ประตูสู่โอกาส

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ร่วมกับหนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจ ร่วมจัดงานเสวนา เชียงใหม่ 2018 จุดเปลี่ยน…ประตูสู่โอกาส

Chiang Mai Chamber of Commerce