รายชื่อผู้ร่วมโหวตที่ได้รับรางวัลโครงการป้ายของดีจังหวัดเชียงใหม่ ( Chiangmai Top Ten Awards 2017)

รายชื่อผู้ร่วมโหวตที่ได้รับรางวัลโครงการป้ายของดีจังหวัดเชียงใหม่ ( Chiangmai Top Ten Awards 2017)***รางวัลที่ 1 ตั๋วเครื่องบิน ไปกลับ เชียงใหม่ – ภูเก็ต จำนวน 2 ที่นั่ง พร้อมที่พัก 1 คืน และสปา จำนวน 1 รางวัล
คุณวสันต์ ไชยฉกรรณ 081 9524XXX
**รายชื่อผู้ได้รับรางวัล Voucher ร้านอาหาร และ ร้านกาแฟ มูลค่า 500 บาท จำนวน 20 รางวัล
1. ณิชานันท์ ดาวเงิน 0654235xxx
2. บุษกร จันพิชัยโกศล 053105XXX
3. Peiyi 0835958XXX
4. ฉวีวัฒน์ กาฯจนวิโรจน์ 0815552XXX
5. Jaras Suriya 0875460XXX
6. พันธ์ศักดิ์ บุญเป็ง 0946239XXX
7. Emi 0905646XXX
8. กรัณย์พล บรรจงพาณิชย์ 0647079XXX
9. อุทัย 0623544XXX
10. Wongsagorn Nimmit 0868782XXX
11. จารุพรรณ 0814221XXX
12. สนธยา คอช 0897006XXX
13. นุ้ย 0964654XXX
14. Sunanta Pongchan 0848355XXX
15. นรินทร์ อัศวไพศาลกุล 0837660XXX
16. Yang 13007060XXX
17. ชไมพร แจ่มรัตนปัญญา 0614142XXX
18. ต่าย 0819203XXX
19. Narit 0643464XXX
20. ณาถพร ปภากุล 0813352XXX

**รายชื่อผู้ได้รับรางวัล แพคเกจ สปา มูลค่า 3,000 บาท จำนวน 10 รางวัล
1. วิจักษณ์วัฒน์ ใจมั่น 0816540XXX
2. Tanaphat 0890595XXX
3. ภวัต โลเกศเสถียร 0885219XXX
4. รัชฎาภรณ์ ไชยยิถะ 0832050XXX
5. รุ่งนภา ชจรเพชร 0801979XXX
6. ศรีปาน วัฒนกุลชัย06 0625925XXX
7. วิทยา 0903195XXX
8. Prakorn 0817892XXX
9. Ratchadaporn Chutima0861172XXX
10. Suwanan 0987842XXX

**รางวัลร้านนวดไทย มูลค่า 500 บาท จำนวน 40 รางวัล
1. วรรณิศา นิลาพันธ์ 0877475XXX
2. เอกรัตน์ วสุเพ็ญ 0882533XXX
3. ผาณิต วงศ์แพทย์ 0819337XXX
4. สงวน ลิ้มเล็งเลิศ 0818825XXX
5. Panida 0844565XXX
6. Jiea Sathienchaiyakij 0899256XXX
7. ชลิตา ประดิษฐบาทุกา 0914451XXX
8. วิลาวัลย์ 0642049XXX
9. ศุภชัย วงค์บรรใจ 0871841XXX
10. ฐณิชตา 0896367XXX
11. อำพรรณ์ พรามอนง 0854062XXX
12. 欧阳志豪 13925925XXX
13. บรรเจิด สันธนะพานิช 0929968XXX
14. Sumit Kowtrakul 0834417XXX
15. วันวิสาข์ ลายนอก 0951851XXX
16. เอล 0899534XXX
17. วริศรา อัญญมณี 0818351XXX
18. Pakaporn 0910724XXX
19. Nipaporn Prakobnoppakao 0617823XXX
20. รศ.ดร.นิ่มอนงค์ งามประภาสม0629181XXX
21. ณัฐปรียากร ศรีธนโชติวุฒิ 085 3966XXX
22. Phonthawan 0954483XXX
23. จันทนา เงินบุตรโคตร 0895582XXX
24. อรพรรณ์ พรตะคุ 0819760XXX
25. ณรงค์รัตน์ สวัสติกานนท์ 0815958XXX
26. ศุภกร แกล้วกล้า 0810358XXX
27. Mai 0896100XXX
28. Sompis Saisoy 0882517XXX
29. นางสรนันท์ พรหมศาสตร์0861968XXX
30. สุทัศน์ อัศวคีรี 029307XXX
31. พัชนีวรรณ โลนุช 021911XXX
32. อิสฎากรณ์ พาขุนทด 0858633XXX
33. Jatuponr Tomoei 0875307XXX
34. ชัยบดินทร์ ชัยชมภู 0855985XXX
35. พรพรรณภฤศ นวฤทธิอัศวิน 0819552XXX
36. อรชา 0831308XXX
37. ออนศรี 0843726XXX
38. Khwanchai jaisom 0818753XXX
39. Sarisa Mekmongkhon 0922849XXX
40. Somporn 0892615XXX

รางวัล ร้าน Beauty Clinic มูลค่า 5,000 บาท จำนวน 5 รางวัล
1. Piraya 0956897XXX
2. ศิริวัฒน์ 0939398XXX
3. Keng 0908939XXX
4. กิตสชนม์ ศรีตุลา 0962955XXX
5. Chaliga Chaimongkhon 0816719XXX

———————-
ผู้โชคดีสามารถติดต่อขอรับรางวัลได้ที่หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่
ในวันพุธที่ 15 พฤศจิกายน 2560 เวลา 13.00 น.

***สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณอรทัย สายใจ
โทรศัพท์ 091-0432874

———————
หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่
ที่อยู่ 158 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1
ถ.ทุ่งโฮเต็ล ต.วัดเกต อ.เมือง จ.เชียงใหม่
โทรศัพท์ 053-241404-5

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสิน”CMRU Startup Pitching Contest 2024″

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสิน กิจกรรมแข่งขันประกวด Business Model “CMRU St ...
Read More →

เปิดตัวโชว์รูมเชียงแสง ไทรอัมพ์ เชียงใหม่

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมงานเปิดตัวโชว์รูมเชียงแสง ไทรอัมพ์ เชียงใหม่ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567 ห ...
Read More →

เปิดตัวการสถาปนาความสัมพันธ์เมืองมิตรภาพระหว่างเชียงใหม่ กับเมืองออสติน

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมงานเปิดตัวการสถาปนาความสัมพันธ์เมืองมิตรภาพระหว่างจังหวัดเชียงใหม่ ราชอ ...
Read More →