Chiang Mai Chamber of Commerce

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ขอเชิญร่วมงาน Himma Market Festival มาเลือกช็อป

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ขอเชิญร่วมงาน Himma Market Festival มาเลือกช็อป เลือกชิมกันอย่างจุใจ และพบกับกิจกรรมมากมาย ในวันที่ 2-3 ธันวาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 16.00 – 23.00 น. ณ โครงการฮิมมา เพรสทีจ ลิฟวิ่ง

ขอเชิญชวนคณะนักแสดงที่มีความสามารถทางด้านการแสดงวัฒนธรรมพื้นบ้าน และมีความพร้อมด้านงบประมาณ สมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นตัวแทนประเทศไทยร่วมงาน “เทศกาลวัฒนธรรมพื้นบ้านนานาชาติในต่างประเทศ ประจำปี 2561 – 2562”

ขอเชิญชวนคณะนักแสดงที่มีความสามารถทางด้านการแสดงวัฒนธรรมพื้นบ้าน และมีความพร้อมด้านงบประมาณ สมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นตัวแทนประเทศไทยร่วมงาน “เทศกาลวัฒนธรรมพื้นบ้านนานาชาติในต่างประเทศ ประจำปี 2561 – 2562”

Chiang Mai Chamber of Commerce