รายชื่อผู้ร่วมโหวตที่ได้รับรางวัลโครงการป้ายของดีจังหวัดเชียงใหม่ ( Chiangmai Top Ten Awards 2017)

รายชื่อผู้ร่วมโหวตที่ได้รับรางวัลโครงการป้ายของดีจังหวัดเชียงใหม่ ( Chiangmai Top Ten Awards 2017)***รางวัลที่ 1 ตั๋วเครื่องบิน ไปกลับ เชียงใหม่ – ภูเก็ต จำนวน 2 ที่นั่ง พร้อมที่พัก 1 คืน และสปา จำนวน 1 รางวัล