หอการค้าไทย ขอเชิญท่านเข้าร่วมงานฯ โดยผู้ประกอบการ SMEs จะได้รับคัดเลือกเข้าร่วมงานฯ เพียง 1 พื้นที่จัดงานฯ และจะได้รับการสนับสนุนค่าเช่าพื้นที่และค่าโครงสร้างคูหาฟรี 1 คูหา/กิจการ พร้อมร่วมเจรจาธุรกิจกับสถาบันการเงินชั้นนำทั้งภาครัฐและเอกชน

ข่าวประชาสัมพันธ์ หอ…

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!