สำนักการคลังจังหวัดเชียงใหม่ได้ดำเนินการรวบรวมองค์ความรุ้ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ” จัดซื้อจัดจ้าง 4.0 “

ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักการคลังจังหวัดเชียงใหม่ได้ดำเนินการรวบรวมองค์ความรุ้ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ” จัดซื้อจัดจ้าง 4.0 ” เพื่ออำนวยความสดวกให้หน่วยงานตามพระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560 ใช้เป็นแหล่งข้อมูลในการศึกษาหาความรู้เพื่อใช้ปฎิบัติงานให้ถูกต้องตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560 และระเบียบที่เกี่ยวข้อง

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://www.cgd.go.th/cs/cmi/cmi/หน้าหลัก.html
หัวข้อ จัดซื้อจัดจ้าง 4.0 หรือ สแกนภาพ QR Code

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

โครงการหมู่บ้านปลอดการเผา

เปิดรับสมัครแล้ว วันนี้! -15 ธันวาคม 2566 โครงการหมู่บ้านปลอดการเผา (HAZE FREE REWARD) จากแนวคิด มอบ ...
Read More →

ครบรอบ 20 ปี วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมงานครบรอบ 20 ปี วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วั ...
Read More →

ประชุมการติดตามและวิเคราะห์ผลการจัดการศึกษาฯ

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ “การติดตามและวิเคราะห์ผลการจัดการศึกษาตามพระราชบัญ ...
Read More →