บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) มีความประสงค์จะจ้างเหมาโดยวิธีสอบราคา งานจ้างเหมาติดตั้ง Main Battry

ข่าวประชาสัมพันธ์
บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) มีความประสงค์จะจ้างเหมาโดยวิธีสอบราคา
1. งานจ้างเหมาติดตั้ง Main Battry พื้นที่จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 2 ชุมสาย
2. งานจ้างเหมาติดตั้ง Main Battry พื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ จำนวน 5ชุมสาย
3. งานจ้างเหมาติดตั้ง Main Battry พื้นที่จังหวัดแพร่ และจังหวัดน่าน จำนวน 5ชุมสาย
4. งานจ้างเหมาติดตั้ง Main Battry พื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ และจำงหวัดชัยนาท จำนวน 3ชุมสาย
5. งานจ้างเหมาติดตั้ง Main Battry พื้นที่จังหวัดสุโขทัย , จังหวัดตาก และจังหวัดพิจิตร จำนวน 6 ชุมสาย

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.tot.co.th และเว็ปไซต์ www.gprocurement.com โทร 0-5396-3369

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

กิจกรรม CCA Academy หัวข้อ “การบริหารธุรกิจกับนักธุรกิจรุ่นใหม่”

เชิญชวนทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรม CCA Academy หลักสูตรฝึกอบรม “รู้เท่าทันเทคโนโลยียุคดิจิทัลสำหรับประชาช …

Read More →

งาน”Chiangmai Hall Open House”

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมงาน “Chiangmai Hall Open House” วันที่ 19 กันยายน 2566 ผู้แ …

Read More →

ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผังเมืองรวมในเขตจังหวัดเชียงใหม่

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผังเมืองรวมในเขตจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 2/25 …

Read More →

องค์กรเข้มแข็ง สมาชิกยั่งยืน ฟื้นเศรษฐกิจเชียงใหม่สู่ยุคดิจิตอล

Chiang Mai, Thailand

053 105 038

Cmchamber1977@Gmail.com

Working Hours

จันทร์ – ศุกร์ : 8.30 – 17.00

องค์กรเข้มแข็ง สมาชิกยั่งยืน ฟื้นเศรษฐกิจเชียงใหม่สู่ยุคดิจิตอล

Chiang Mai, Thailand

053 105 038

Cmchamber1977@Gmail.com

Working Hours

จันทร์ – ศุกร์ : 8.30 – 17.00

Chiang Mai Chamber of Commerce 2023. All Rights Reserved.