บริษัท ทีโอที จำกัด(มหาชน) มีความประสงค์จะ จ้างเหมาติดตั้ง Main Battery ในพื้นที่จังหวะด เชียงใหม่ และ ลำพูน

บริษัท ทีโอที จำกัด(มหาชน) มีความประสงค์จะจัดหางาน มีรายละเอียด ดังนี้
1. จ้างเหมาติดตั้ง Main Battery พื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 3ชุมสาย
2. จ้างเหมาติดตั้ง Main Battery พื้นที่จังลำพูน จำนวน 1ชุมสาย
จึงเรียนมาเพื่อโปรดให้ความอนุเคราะห์ในการประกาศให้กับผู้ที่สนใจได้ทราบทั่วกัน และ ขอขอบคุณมา ณ โอกาศนี้
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 0-5396-3368 หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.tot.co.th

1. จ้างเหมาติดตั้ง Main Battery พื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 3ชุมสาย

2. จ้างเหมาติดตั้ง Main Battery พื้นที่จังลำพูน จำนวน 1ชุมสาย

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสิน”CMRU Startup Pitching Contest 2024″

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสิน กิจกรรมแข่งขันประกวด Business Model “CMRU St ...
Read More →

เปิดตัวโชว์รูมเชียงแสง ไทรอัมพ์ เชียงใหม่

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมงานเปิดตัวโชว์รูมเชียงแสง ไทรอัมพ์ เชียงใหม่ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567 ห ...
Read More →

เปิดตัวการสถาปนาความสัมพันธ์เมืองมิตรภาพระหว่างเชียงใหม่ กับเมืองออสติน

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมงานเปิดตัวการสถาปนาความสัมพันธ์เมืองมิตรภาพระหว่างจังหวัดเชียงใหม่ ราชอ ...
Read More →