Chiang Mai Top Ten Award

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรมส่งเสริมธุรกิจแขนงต่างๆ ในจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อประชาสัมพันธ์ให่สาธารณะได้ทราบและเชิญชวนใช้หรือรับบริการ ตลอดจนเป็นการกระตุ้นภาคธุรกิจต่างๆ ให้พัฒนาคุณภาพงานของตนเองให้ดีขึ้น เพื่อจะได้รับเลือกเป็น หนึ่งในสิบธุรกิจอันดับต้นๆ ของจังหวัดเชียงใหม่ ในสาขาต่างๆ

โดยกิจกรรมนี้ได้เน้นเป็นการแข่งขันและเป็นการกระตุ้นให้ผู้ประกอบการเน้นคุณภาพและความรับผิดชอบที่มีแก่ผู้บริโภคซึ่งจะเกิดประโยชน์ในวงกว้าง โดยจะจัดเป็นรางวัล Chiang Mai Top Ten Award ทำการเลือกสรรกิจการ ผลิตภัณฑ์ หรือการบริการในแต่ละประเภทธุรกิจที่ผู้บริโภคให้ความพึ่งพอใจและคัดเลือกเป็นสิบอันดับแรกของธุรกิจสาขานั้นๆ โดยใช้วิธีการโหวตในเว็บแอปพลิเคชั่น ที่ทางอนุกรรมการจัดทำขึ้นเฉพาะการนี้ นำออกเผยแพร่ให้ผู้บริโภคลงคะแนนโหวต

โดยคะแนนแบ่งเป็น 2 ส่วนดังนี้
1.คะแนนจากการโหวตโดยแอปพลิเคชั่น 70% (ประชาชนทั่วไป)
2.คะแนนจากคณะกรรมการแต่งตั้งพิจารณา 30%

โดยเปิดรับสมัครผู้ร่วมแข่งขันตั้งแต่วันนี้ – 31 กรกฎาคม 60
เปิดโหวตให้คะแนนตั้งแต่วันที่ 1 – 31สิงหาคม 60
สอบถามโทร 08-1853-5694 หรือ 0-5324-1404

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

CCA Academy

กิจกรรม CCA Academy หัวข้อ “ตุ๊กตาชนเผ่ามูลค่าสูง”

เชิญชวนทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรม CCA Academy หลักสูตรฝึกอบรม “รู้เท่าทันเทคโนโลยียุคดิจิทัลสำหรับประชาช …

Read More →
หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมงานเฉลิมฉลองฉลองครบรอบ 74 ปี แห่งการสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีน

งานเฉลิมฉลองฉลองวันชาติจีน

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมงานเฉลิมฉลองฉลองครบรอบ 74 ปี แห่งการสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีน วันที่ 25 …

Read More →
หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ต้อนรับคณะผู้บริหารโครงการ พันธุ์ทิพย์ ไลฟ์สไตล์ ฮับ

ต้อนรับ พันธุ์ทิพย์ ไลฟ์สไตล์ ฮับ

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ต้อนรับคณะผู้บริหารโครงการ พันธุ์ทิพย์ ไลฟ์สไตล์ ฮับ วันที่ 25 กันยายน 2566 …

Read More →