เปลี่ยนแปลงวิธีการสมัครบัตรเดินทางสำหรับนักธุรกิจ APEC CARD

“เปลี่ยนแปลงวิธีการสมัครบัตรเดินทางสำหรับนักธุรกิจ APEC CARD”
คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.) มีการเปลี่ยนแปลงวิธีการสมัครบัตร APEC เป็นผ่านระบบ online เท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 17 กรกฎาคม 2560 เป็นต้นไป

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!