จัดงาน “โคราชลดทั้งเมือง” (Korat Mega Sale)

จัดงาน “โคราชลดทั้งเมือง” (Korat Mega Sale) เพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจและส่งเสริมการท่องเที่ยวทั้งระบบให้กับจังหวัดนครราชสีมา โดยงานนี้จะมีขึ้นระหว่างวันที่ 4-20 สิงหาคม 2560

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ว่าด้วยการลด ละ เลิก การใช้ภาชนะโฟมบรรจุอาหาร

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ว่าด้วยการลด ละ เลิก การใช้ภาชนะโฟมบรรจุอาหาร “Chiang Mai Say No To Foam” ซึงเป็นการลงนามร่วมระหว่างหน่วยงานในจังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดเชียงใหม่

หอการค้าแฟร์ 2017

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ จัดมหกรรมแสดงสินค้าภายในงาน Unseen Lanna 2017
15-24 กันยายน 2560 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ
พระชนมพรรษา จ.เชียงใหม่

Chiang Mai Chamber of Commerce