โครงการ อบรมเพื่อพัฒนานักธุรกิจรุ่นใหม่

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ได้เล็งเห็นความจาเป็นของผู้ประกอบการโดยเฉพาะผู้บริหารรุ่นใหม่ (New Generation)ที่สืบทอดธุรกิจ หรือเริ่มต้นธุรกิจของตนเองที่จะต้องพัฒนาทักษะ และความสามารถในการบริหารงานให้ครอบคลุม เพื่อก้าวไปสู่ความเป็นมืออาชีพและมีความสุ่มลึกในการมองภาพ ปัจจัยการดาเนินธุรกิจมากขึ้น จึงได้จัดทาหลักสูตร เครือข่ายนักธุรกิจรุ่นใหม่ (Young Entrepreneur Chiangmai Chamber of Commerce) “YEC” ซึ่งได้รับความสนใจและมีสมาชิกเข้าอบรมไม่น้อยกว่า 300 กิจการในปัจจุบัน
ในครั้งนี้ได้จัดทาการพัฒนาหลักสูตรให้ครอบคลุมและสอดคล้องกับความต้องการของผู้ประกอบการอย่างแท้จริง ในการที่จะพัฒนาทักษะให้แก่ผู้บริหารรุ่นใหม่ เพื่อเตรียมตัวก้าวขึ้นสู่ความเป็นผู้บริหารมืออาชีพอย่างมั่นใจ อีกทั้งยังเสริมความแข็งแกร่งด้วยแนวคิด Smart and Innovation เพื่อให้มีความรู้ในการพัฒนาธุรกิจตนตามนโยบาย Thailand 4.0

ดาวโหลดไฟล์
เอกสารแนบ รายละเอียดโครงการ YEC 2017
ใบสมัคร YEC 2017

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสิน”CMRU Startup Pitching Contest 2024″

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสิน กิจกรรมแข่งขันประกวด Business Model “CMRU St ...
Read More →

เปิดตัวโชว์รูมเชียงแสง ไทรอัมพ์ เชียงใหม่

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมงานเปิดตัวโชว์รูมเชียงแสง ไทรอัมพ์ เชียงใหม่ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567 ห ...
Read More →

เปิดตัวการสถาปนาความสัมพันธ์เมืองมิตรภาพระหว่างเชียงใหม่ กับเมืองออสติน

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมงานเปิดตัวการสถาปนาความสัมพันธ์เมืองมิตรภาพระหว่างจังหวัดเชียงใหม่ ราชอ ...
Read More →