โครงการ อบรมเพื่อพัฒนานักธุรกิจรุ่นใหม่

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ได้เล็งเห็นความจาเป็นของผู้ประกอบการโดยเฉพาะผู้บริหารรุ่นใหม่ (New Generation)ที่สืบทอดธุรกิจ หรือเริ่มต้นธุรกิจของตนเองที่จะต้องพัฒนาทักษะ และความสามารถในการบริหารงานให้ครอบคลุม เพื่อก้าวไปสู่ความเป็นมืออาชีพและมีความสุ่มลึกในการมองภาพ ปัจจัยการดาเนินธุรกิจมากขึ้น จึงได้จัดทาหลักสูตร เครือข่ายนักธุรกิจรุ่นใหม่ (Young Entrepreneur Chiangmai Chamber of Commerce) “YEC” ซึ่งได้รับความสนใจและมีสมาชิกเข้าอบรมไม่น้อยกว่า 300 กิจการในปัจจุบัน
ในครั้งนี้ได้จัดทาการพัฒนาหลักสูตรให้ครอบคลุมและสอดคล้องกับความต้องการของผู้ประกอบการอย่างแท้จริง ในการที่จะพัฒนาทักษะให้แก่ผู้บริหารรุ่นใหม่ เพื่อเตรียมตัวก้าวขึ้นสู่ความเป็นผู้บริหารมืออาชีพอย่างมั่นใจ อีกทั้งยังเสริมความแข็งแกร่งด้วยแนวคิด Smart and Innovation เพื่อให้มีความรู้ในการพัฒนาธุรกิจตนตามนโยบาย Thailand 4.0

ดาวโหลดไฟล์
เอกสารแนบ รายละเอียดโครงการ YEC 2017
ใบสมัคร YEC 2017

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

กิจกรรม CCA Academy หัวข้อ “การบริหารธุรกิจกับนักธุรกิจรุ่นใหม่”

เชิญชวนทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรม CCA Academy หลักสูตรฝึกอบรม “รู้เท่าทันเทคโนโลยียุคดิจิทัลสำหรับประชาช …

Read More →

งาน”Chiangmai Hall Open House”

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมงาน “Chiangmai Hall Open House” วันที่ 19 กันยายน 2566 ผู้แ …

Read More →

ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผังเมืองรวมในเขตจังหวัดเชียงใหม่

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผังเมืองรวมในเขตจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 2/25 …

Read More →

องค์กรเข้มแข็ง สมาชิกยั่งยืน ฟื้นเศรษฐกิจเชียงใหม่สู่ยุคดิจิตอล

Chiang Mai, Thailand

053 105 038

Cmchamber1977@Gmail.com

Working Hours

จันทร์ – ศุกร์ : 8.30 – 17.00

องค์กรเข้มแข็ง สมาชิกยั่งยืน ฟื้นเศรษฐกิจเชียงใหม่สู่ยุคดิจิตอล

Chiang Mai, Thailand

053 105 038

Cmchamber1977@Gmail.com

Working Hours

จันทร์ – ศุกร์ : 8.30 – 17.00

Chiang Mai Chamber of Commerce 2023. All Rights Reserved.