การจัดงาน LANNA EXPO 2017 “ตามรอยพ่อ วิถีพอเพียง”

วันที่ 16 มิถุนายน 2560 นายอภิวัฒน์ ธีระวาสน์ พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่ ได้มอบหมาย นายสุพจน์ วงค์จันทร์เสือ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน เข้าร่วมงานแถลงข่าวการจัดงาน LANNA EXPO 2017 “ตามรอยพ่อ วิถีพอเพียง” ณ ห้องเชียงแสน ศูนย์ประชุมนานาชาติคุ้มคำ ตำบลหนองป่าครั่ง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่  โดยมี นายกฤษณ์ ธนาวณิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นายสำเริง ไชยเสน รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน นายคมกฤช เจริญพัฒนสมบัติ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำปาง นายชูชีพ พงษ์ไชย หัวหน้าสำนักงานจังหวัดเชียงใหม่ และผู้แทนจังหวัดลำพูน ผู้ร่วมแถลงข่าวการจัดงานฯ  เพื่อส่งเสริมช่องทางการตลาดการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP และผลิตภัณฑ์กลุ่มจังหวัด ส่งเสริมผู้ผลิต ผู้ประกอบการ เชื่อมโยงขยายมูลค่าการค้า ส่งเสริมสนับสนุนวงจรการค้าการลงทุนของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1(จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดแม่ฮ่องสอน จังหวัดลำปาง จังหวัดลำพูน) จัดขึ้นระหว่างวันที่ 23 มิถุนายน ถึงวันที่ 2 กรกฎาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. – 20.00 น. และวันเสาร์-อาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 10.00 น. – 21.00 น. ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสิน”CMRU Startup Pitching Contest 2024″

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสิน กิจกรรมแข่งขันประกวด Business Model “CMRU St ...
Read More →

เปิดตัวโชว์รูมเชียงแสง ไทรอัมพ์ เชียงใหม่

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมงานเปิดตัวโชว์รูมเชียงแสง ไทรอัมพ์ เชียงใหม่ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567 ห ...
Read More →

เปิดตัวการสถาปนาความสัมพันธ์เมืองมิตรภาพระหว่างเชียงใหม่ กับเมืองออสติน

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมงานเปิดตัวการสถาปนาความสัมพันธ์เมืองมิตรภาพระหว่างจังหวัดเชียงใหม่ ราชอ ...
Read More →