การจัดงาน LANNA EXPO 2017 “ตามรอยพ่อ วิถีพอเพียง”

วันที่ 16 มิถุนายน 2560 นายอภิวัฒน์ ธีระวาสน์ พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่ ได้มอบหมาย นายสุพจน์ วงค์จันทร์เสือ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน เข้าร่วมงานแถลงข่าวการจัดงาน LANNA EXPO 2017 “ตามรอยพ่อ วิถีพอเพียง” ณ ห้องเชียงแสน ศูนย์ประชุมนานาชาติคุ้มคำ ตำบลหนองป่าครั่ง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่  โดยมี นายกฤษณ์ ธนาวณิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นายสำเริง ไชยเสน รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน นายคมกฤช เจริญพัฒนสมบัติ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำปาง นายชูชีพ พงษ์ไชย หัวหน้าสำนักงานจังหวัดเชียงใหม่ และผู้แทนจังหวัดลำพูน ผู้ร่วมแถลงข่าวการจัดงานฯ  เพื่อส่งเสริมช่องทางการตลาดการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP และผลิตภัณฑ์กลุ่มจังหวัด ส่งเสริมผู้ผลิต ผู้ประกอบการ เชื่อมโยงขยายมูลค่าการค้า ส่งเสริมสนับสนุนวงจรการค้าการลงทุนของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1(จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดแม่ฮ่องสอน จังหวัดลำปาง จังหวัดลำพูน) จัดขึ้นระหว่างวันที่ 23 มิถุนายน ถึงวันที่ 2 กรกฎาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. – 20.00 น. และวันเสาร์-อาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 10.00 น. – 21.00 น. ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

กิจกรรม CCA Academy หัวข้อ “การบริหารธุรกิจกับนักธุรกิจรุ่นใหม่”

เชิญชวนทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรม CCA Academy หลักสูตรฝึกอบรม “รู้เท่าทันเทคโนโลยียุคดิจิทัลสำหรับประชาช …

Read More →

งาน”Chiangmai Hall Open House”

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมงาน “Chiangmai Hall Open House” วันที่ 19 กันยายน 2566 ผู้แ …

Read More →

ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผังเมืองรวมในเขตจังหวัดเชียงใหม่

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผังเมืองรวมในเขตจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 2/25 …

Read More →

องค์กรเข้มแข็ง สมาชิกยั่งยืน ฟื้นเศรษฐกิจเชียงใหม่สู่ยุคดิจิตอล

Chiang Mai, Thailand

053 105 038

Cmchamber1977@Gmail.com

Working Hours

จันทร์ – ศุกร์ : 8.30 – 17.00

องค์กรเข้มแข็ง สมาชิกยั่งยืน ฟื้นเศรษฐกิจเชียงใหม่สู่ยุคดิจิตอล

Chiang Mai, Thailand

053 105 038

Cmchamber1977@Gmail.com

Working Hours

จันทร์ – ศุกร์ : 8.30 – 17.00

Chiang Mai Chamber of Commerce 2023. All Rights Reserved.