BOI สนับสนุนธุรกิจ “Start up”

ข่าวดีสำหรับธุรกิจ Startup
ประเภทกิจการที่ BOI สนับสนุนธุรกิจ Start up
Start up เป็นธุรกิจเกิดใหม่ที่นำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือบริการ เพื่อสร้างความแตกต่าง สร้างมูลค่าเพิ่มและกำลังเติบโตอย่างก้าวกระโดด ภาครัฐจึงเปิดให้การส่งเสริมแก่ธุรกิจ Start up ในประเภทกิจการต่างๆดังนี้
1.Embedded software การเขียนโปรแกรมซอฟต์แวร์ ควบคุมเครื่องจักร
2.Enterprise software และหรือ Digital content การเขียนโปรแกรมซอฟต์แวร์ ที่ใช้ในภาคธุรกิจ
3.กิจการพัฒนาซอฟต์แวร์ที่สร้างมูลค่าเพิ่มสูง
4.กิจการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
5.กิจการให้บริการเทคโนโลยีดิจิตัล
โดยจะได้รับสิทธิประโยชน์ เช่น ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล(ตามเงื่อนไขที่กำหนด) นอกจากนี้ยังเพิ่มประเภทกิจการใหม่ ศูนย์บ่มเพาะด้านนวัตกรรม(Innovation Incubation Center) ซึ่งน่าสนใจมากครับ

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

โครงการหมู่บ้านปลอดการเผา

เปิดรับสมัครแล้ว วันนี้! -15 ธันวาคม 2566 โครงการหมู่บ้านปลอดการเผา (HAZE FREE REWARD) จากแนวคิด มอบ ...
Read More →

ครบรอบ 20 ปี วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมงานครบรอบ 20 ปี วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วั ...
Read More →

ประชุมการติดตามและวิเคราะห์ผลการจัดการศึกษาฯ

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ “การติดตามและวิเคราะห์ผลการจัดการศึกษาตามพระราชบัญ ...
Read More →